Tr
Okutman
Zekeriya Bingöl
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Turizm, Kültür, İnanç, Gençlik Çalışmaları, Almanca
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şanlıurfadaki İnanç Turizm Potansiyelinin Helal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi - 2017
2- Semavi Dinler Dersi Alan Turizm Animasyonu Öğrencilerinin Dinler ve Dini İnanışlar Hakkındaki Görüşleri - 2016
3- Beş Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Farkındalığı Marmaris Örneği - 2015
4- The Development of Tourism in The Meditterranean Region of Turkey And The Role of Government Regulations in This Development - 2012
5- Yerel Halkın Turizmin Etkileri Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Muğla Örneği - 2010
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Avrupa Birliği Eğitim Politikalarının Türk Gençlerinin Dış Turizme Katılmalarına Etkisi - 2017
2- Turizm Sektöründe Çalışan Gençlerin Yabancı Dil Beceri Düzeylerinin İncelenmesi - 2017
3- Avrupa Birliği Eğitim Politikalarının Türk Gençlerinin Dış Turizme Katılmalarına Etkisi - 2017
4- Şanlıurfa İlinin Gençlik Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme - 2017
5- Gençlerin Dini Bayramlara Bakış Açıları - 2017
6- Selimiye Köyü’nde Turizmin Etkileri Üzerine Genç İşletmecilerin Turizm Algısı - 2017
7- UNESCO Kültürel Miras Listesine Girmiş Olan Şanlıurfa‘da Sıra Gecelerinin Kültürümüzdeki Yeri - 2017
8- Kültürel Çekicilik Açısından Göbeklitepe‘nin İrdelenmesi - 2017
9- Kültür Turizmi ve Eko Turizm Çerçevesinde Bozdoğan Arapapıştı Kanyonunun Turizme Kazandırılması - 2017
10- İzmir İli Bayındır İlçesinde Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Atılım ve Değişimlerin İlçenin Turizm Ekonomisine Etkileri - 2017
11- A Case Study Communication Apprehension in EFL Classes at Terttiary Level in Turkey - 2016
12- Sosyal Ağlarda Gençlerin Dil Kullanımı ve Onları Anlama Rehberi - 2016
13- Türkiye de Turizm Girişimciliğin Gelişimi ve Turizm ile ilgili Sağlanan Teşvikler - 2013
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Meslek Yüksekokullarında Turizm Meslek Eğitiminin Öğrenci Perspektifinden SWOT Analizi - 2015
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yöresel Ürünlerin Turizme Kazandırılması Marmaris Bal Evi Örneği - 2016
2- Turizm Sektöründe İş Gören Tatminin İncelenmesi Aşçılık Mesleği Üzerine Bir Araştırma - 2016
3- Sürdürülebilir Turizm Açısından Osmaniye İli nin Kültürel ve Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Araştırma - 2016
4- Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Gümüşhane İli Kültür Turizmine Yönelik Bir Model Önerisi - 2015
5- Muğla nın Alternatif Turizm Değerleri Çerçevesinde İnanç ve Kültür Turizmi - 2013
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Marmaris Çevresel Değerlerinin Turistik Ürün Olarak Tercih Edilmesinin İrdelenmesi - 2016
2- Kırsal Yörelerin Kaynaklarının Kırsal Turizme Kazandırılmasının Önemi Marmaris Bal Evi Örneği - 2016
3- Mağara Turizmi Milas İncirli Mağarası Örneği - 2016
4- Kırsal Alanların Kalkınmasında Festivallerin Önemi: Munzur Kültür ve Doğa Festivali Örneği - 2015
5- Günümüzde Karabağ Sorunu - 2015
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı