Tr
Araş.Gör.Dr
yusuf tepeli
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yatırım Araçları Üzerindeki Kuşaklar Arası Farklılığın Ampirik Analizi - 2018
2- RISK-RETURN ANALYSIS OF BIST SECTORAL INDEXES - 2018
3- Borsa İstanbul’da Sürü Davranışını Test Etmeye Yönelik Ampirik Bir Analiz - 2018
4- Girişim Sermayesinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi - 2017
5- Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısı İle Mali Oranlar Arasındaki İlişkinin Analizi: Bist Turizm Sektörü'nde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma - 2017
6- Girişimciliğe Destek Açısından Devlet Teşvikleri ve Muhasebeleştirilmesi - 2017
7- Finansal Okuryazarlık: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - 2017
8- Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi - 2017
9- Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama - 2016
10- Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi ve Türkiye Uygulamaları - 2015
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- BIST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Kapsamında İncelenmesi - 2018
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı