Tr
Doç
Vefa Saygın Öğütle
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Modern Onkolog Hekimin Geleneksel Tıp Uygulamaları Karşısındaki Stratejileri - 2018
2- Öğütle, V. S., “Reconsidering Real-Actual-Empirical Stratification: Can Bourdieu’s Habitus be Introduced into a Realist Social Ontology?”, 2013, Journal of Critical Realism 12-4, 479-506 - 2013
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- İttihat ve Terakki yle Vücuda Gelen Bir Kolektif Seri Katilin Portresi - 2016
2- Öğütle, V. S., “Annales Tarihçilerinin Sosyo-Tarihsel Mekân ve Sosyo-Tarihsel Zaman Kavrayışları: Eleştirel Bir Sosyolojik Analiz”, 2013, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 28, 125-144 - 2013
3- Öğütle, V. S. ve Çeğin, G., “E. O. Wright’ın Mikro Kavramları ile P. Bourdieu’nün Kavramsal Repertuarı Arasındaki Sentezin Empirik Analizde Yaratacağı İmkânlar”, 2013, Praksis Dergisi 32, 65-89 - 2013
4- Öğütle, V. S., “Bir Sosyal Mekanizma Olarak Toplumsal Cinsiyet: H. Hartmann’a Eleştirel-Realist Bir Yorum”, 2013, Doğu Batı Dergisi 63, 45-71 - 2013
5- Balkız, B. ve Öğütle, V. S., “Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’ın ‘Gerçekliğin Sosyal İnşâsı’ Teorisi ve Eleştirisi”, 2012, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 27, 33-49 - 2012
6- Balkız, B. ve Öğütle, V. S., “Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar”, 2011, Özne Dergisi 14, 143-167 - 2011
7- Öğütle, V. S., “Kapitalizmin Bağrındaki Yarılma: Çilekeş ve Aylak: Bedenin Özgürleşmesi İçin ‘Yeniden Marx’”, 2010, Lapsus Dergisi 4, 9-30 - 2010
8- Öğütle, V. S., “Pozitivist-Marksist Sınıf Kavrayışı ve Sınıf Deneyimlerindeki Açmazları”, 2010, Praksis Dergisi 24, 77-91 - 2010
9- Öğütle, V. S. ve Etil, H., “Geçiş Sürecinde Yiten Musiki: Sosyal Dönüşüm ve Osmanlı-Türk Musikisinden Varoluşsal Motifler”, 2009, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 7-14, 417-454 - 2009
10- Öğütle, V. S. ve Çeğin, G., “Hikmet Kıvılcımlı’da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi”, 2008, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6-11, 517-528 - 2008
11- Öğütle, V. S., “Köylüler Savaşı ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler ve Marksist Yol İzleri”, 2007, Praksis Dergisi 17, 69-112 - 2007
12- Öğütle, V. S., “Pozitivist Marksizm ve Felsefi-Politik İçerimleri”, 2005, Praksis Dergisi 13, 203-222 - 2005
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı