Tr
Doç
Vefa Saygın Öğütle
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Kitaplar
Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1- Swords and Remains: State Coercion and Political Violence in the History of Modern Turkey - 2017
 
Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1- Öğütle, V. S., Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi: Sosyal Bilimlerin Nesnesine Dair Realist Bir Girişim, 2013, Ayrıntı Yayınları, İstanbul - 2013
2- Öğütle, V. S. ve Çeğin, G., Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği: Sosyo-Tarihsel Teorinin ‘Sınıf’la İmtihanı, 2010, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara - 2010
 
Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1- Öğütle, V. S., ve Mutlu, S. İ., “Religion and Sacred Places in Nomadic Societies: An Interdisciplinary Inquiry”, 2013, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey Vol. 2 (ed. Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Ordenbek Mazbaev, Assoc. Prof. Dr. Zdravka Kostova, Assoc. Prof. Dr. Rıza Sam, Assoc. Prof. Dr. Neslihan Sam, Assoc. Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Assoc. Prof. Dr. Emin Atasoy), s. 316-338, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press - 2013
 
Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1- Modern Osmanlı/Türkiye’de Doğa Bilimciliği: Oluşumlar, Pratikler, Kesişimler/İki Kültür mü? Türkiye’de Fizikçilerin ’Sosyal’, ’Bilim’ ve ’Sosyal Bilim’ Algıları - 2019
2- Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak/Anomie Nasıl Amerikanlaştırıldı? - 2018
3- Sosyal Bilimler Tarihini Keşfediyor: DTCF Bilim Çevresi ve Sonrası/Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf Mefhumunu Yeniden Kazanmak - 2017
4- Türkiye de Orta Sınıfın Fotoğrafı Akışlar ve İlişkiler/Sunuş - 2016
5- Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar/Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri - 2016
6- Teorinin Sefaleti/Soyutlamanın Şiddetine Karşı Zanaatin Savunusu: Teorinin Sefaleti - 2015
7- Öğütle, V. S. ve Etil, H., "1970-73 Türkiye'sinde Devrimci Şiddet Momentinin Politik ve Sosyalbilimsel Bir Analizi", Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları (ed. Güney Çeğin ve İbrahim Şirin), 2014, İletişim Yayınları, İstanbul. - 2014
8- Öğütle, V. S., "Bilimlerin Metafizik Ufku Üzerine Realist Bir Söz", 2014, Kampfplatz, cilt 2, sayı 5, Ankara: Phoenix Yayınevi. - 2014
9- Gezi ve Sosyoloji/Adına Layık Bir Sosyal Bilimin "Gezi" Gündemleri - 2014
10- Saf Hoşgörünün Eleştirisi/Takdim: Evrensel Bir Erdemi Tarihselleştirmek - 2014
11- Öğütle, V. S., "Karl Korsch'ta Marksizm ve Sosyal Bilimler: Bir Paradoks İması mı?", Karl Korsch Kitabı (ed. V. S. Öğütle), 2011, NotaBene Yayınları, Ankara - 2011
12- Öğütle, V. S. ve Balkız, B., “Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri”, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (ed. B. Balkız ve V. S. Öğütle), 2010, Doğu Batı Yayınları, Ankara - 2010
13- Öğütle, V. S., “Ekolojik Marksizm”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt-5, (ed. Ahmet Cevizci), 2007, Ebabil Yayınları, Ankara - 2007
14- Öğütle, V. S., “Disiplinlerarasılık İdeolojisi”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt-4, (ed. Ahmet Cevizci), 2006, Ebabil Yayınları, Ankara - 2006
15- Öğütle, V. S., “Çernişevski, Nikolay Gavriloviç”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt-3, (ed. Ahmet Cevizci), 2005, Ebabil Yayınları, Ankara - 2005
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı