Tr
Araş.Gör
UTKU DEMİRCİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Türk Kültür Unsurlarından Koçi Bey Risaleleri’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma - 2020
2- Kültür Miraslarımız Üzerinden Türk Yönetim Düşüncesinin Gelişimine Yönelik Bir Araştırma: Kutadgu Bilig Örneği - 2019
3- Which Abilities Effective Leaders Need to Have? An Evaluation From the Leadership Skill Model - 2018
4- Are Groups and Teams the Same Thing? An Evaluation From the Point of Organizational Performance - 2018
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı