Tr
Prof.Dr
Ülkü ANIK
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Nanoyapı (nanopartikül-nanotüp) Temelli Elektrokimyasal/Biyoelektrokimyasal Sistemler, Elektrokimyasal Biyosensorler, Centri-voltammetry/Biocentri-voltammetry Biyoyakıt Hücreleri Elektroanalitik Kimya,
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Recent pros and cons of nanomaterials in drug delivery systems - 2019
2- Metal organic frameworks in electrochemical and optical sensing platforms: a review - 2019
3- Development of a Sandwich Immunosensor for concurrent detection of carcinoembryonic antigen (CEA), vascular endothelial growth factor (VEGF) and ?-fetoprotein (AFP) biomarkers - 2019
4- Fabrication of multi-walled carbon nanotube–metallic nanoparticle hybrid nanostructure based electrochemical platforms for sensitive and practical colchicine detection - 2019
5- Fabrication of graphene/azobenzene-perylene diimide derivative modified electrochemical sensors for the dopamine detection based on full factorial experimental design - 2019
6- Development of Practical Electrochemical System for Phenytoin Detection - 2019
7- Electrochemical detection of influenza virus H9N2 based on both immunomagnetic extraction and gold catalysis using an immobilization-free screen printed carbon microelectrode - 2018
8- Towards the electrochemical diagnostic of influenza virus: development of a graphene-Au hybrid nanocomposite modified influenza virus biosensor based on neuraminidase activity - 2018
9- Electrochemical biosensors for influenza virus a detection: The potential of adaptation of these devices to POC systems - 2018
10- Electrochemical Determination of Dopamine using a Novel Perylenediimide-Derivative Modified Carbon Paste Electrode - 2018
11- Voltammetric determination of caffeine by using gold nanoparticle-glassy carbon paste composite electrode - 2017
12- Development of a Bioanode for Microbial Fuel Cells Based on the Combination of a MWCNT-Au-Pt Hybrid Nanomaterial, an Osmium Redox Polymer and Gluconobacter oxydans DSM 2343 Cells - 2017
13- A biochar-modified carbon paste electrode - 2017
14- Carboxylic acid functionalized multi-walled carbon nanotube assisted centri-voltammetry as a new approach for caffeine detection - 2017
15- Development of an Osmium Redox Polymer MediatedBioanode and Examination of Its Performance inGluconobacter oxydans Based Microbial Fuel Cell - 2017
16- Electro-nano Diagnostic Platforms for Simultaneous Detection of Multiple Cancer Biomarkers - 2017
17- Ascorbic Acid Detection with MnO2-Modified GCPE - 2016
18- Microbial glucose biosensors based on glassy carbon paste electrodes modified with Gluconobacter Oxydans and graphene oxide or graphene-platinum hybrid nanoparticles - 2016
19- Fabrication of biofuel cell based on nanomaterial modified composite glassy carbon paste electrode - 2016
20- Comparison of influence of nanomaterials on a glassy carbon paste electrode-based bioanode in biofuel cells - 2016
21- Preparation, Characterization and Electrochemical Application of Graphene-metallic Nanocomposites - 2016
22- Towards the electrochemical diagnosis of cancer: nanomaterial-based immunosensors and cytosensors - 2016
23- An effective electrochemical biosensing platform for the detection of reduced glutathione - 2016
24- Fabrication of Electrochemical Model Influenza A Virus Biosensor Based on the Measurements of Neuroaminidase Enzyme Activity - 2016
25- Graphene-metallic nanocomposites as modifiers in electrochemical glucose biosensor transducers - 2016
26- Application of Centri-voltammetry to Cytosensors: Cyto-centrivoltammetry - 2016
27- Centri-voltammetric detection of epinephrine - 2016
28- Combination of a poly(3,4-ethylene-dioxythiophene) electrode in the presence of sodium dodecyl sulfate with centri-voltammetry - 2015
29- An electrochemical cytosensor based on a PAMAM modified glassy carbon paste electrode - 2015
30- Bismuth Nanoparticles Incorporated Centri-Voltammetry For Phenol Detection - 2015
31- Comparison of performances of bioanodes modified with graphene oxide and graphene-platinum hybrid nanoparticles - 2015
32- Development of TiO2 and Au nanocomposite electrode as CEA immunosensor transducer - 2014
33- Electrochemical Examination of Nanomaterial Modified Carbon Based Electrodes - 2014
34- Gr-Pt Hybrid NP Modified GCPE as Label and Indicator Free Electrochemical Genosensor Platform - 2014
35- Centri-Voltammetric Dopamine Detection - 2014
36- Label and indicator free electrochemical nanobiosensing of DNA hybridization based on MnO2 nanomaterial modified GCPE - 2014
37- Amino acid intercalated montmorillonite: Electrochemical biosensing applications - 2014
38- Metal/Metal Oxide Nano/Microstructure Modified CPE and GCE - 2014
39- Nanomaterial Based Composite Biosensor for Glucose Detection in Alcoholic Beverages - 2013
40- Centri-Voltammetric Determination of Glutathione - 2013
41- Amine Intercalated Clay Surfaces for Microbial Cell Immobilization and Biosensing Applications - 2013
42- Centri-voltammetry and biocentri-voltammetry: a review - 2013
43- Poly(allylamine hydrochloride) Functionalized Multiwalled Carbon Nanotube Modified Carbon Paste Electrode as Acetylcholinesterase Biosensor Transducer - 2013
44- Application of Bismuth(III)-Entrapped XO Biosensing System for Xanthine Determination in Beverages - 2012
45- Metal/Metal Oxide Micro/Nanostructured Modified GCPE for GSH Detection - 2012
46- Biocentri-voltammetry for the enzyme assay: a model study - 2012
47- Biocentri-voltammetric Biosensor for Acetylcholine and Choline - 2012
48- Centri-voltammetry for biosensing systems: Biocentri-voltammetric xanthine detection - 2011
49- Bismuth Film Electrode as Sensing Platform for IgE-anti-IgE Interactions - 2011
50- Effect of Nitric Acid ‘‘Washing’’ Procedure on Electrochemical Behavior of Carbon Nanotubes and Glassy Carbon µ-Particles - 2010
51- Banana Tissue-Nanoparticle/Nanotube Based Glassy Carbon Paste Electrode Biosensors for Catechol Detection - 2010
52- Usage of Bismuth Film Electrode as Biosensor Transducer for Alkaline Phosphatase Assay - 2010
53- Bismuth Film Combined with Screen-Printed Electrode as Biosensing Platform for Phenol Detection - 2010
54- Double Walled Carbon Nanotube based Carbon Paste Electrode as Xanthine Biosensor - 2009
55- The Usage of Bismuth Film Electrode as Transducer in Glucose Biosensing - 2008
56- Examination of the Electroanalytic Performance of Carbon Nanotube (CNT) Modified Carbon Paste Electrodes as Xanthine Biosensor Transducers - 2008
57- Carbon nanotube composite as novel platform for microbial biosensor - 2007
58- Development of a microbial Biosensor Based on Carbon Nanotube (CNT) Modified Electrodes - 2007
59- ?-Glucosidase based bismuth film electrode for inhibitor detection - 2007
60- Examination of Performance of Glassy Carbon Paste Electrode Modified with Gold Nanoparticle and Xanthine Oxidase for Xanthine and Hypoxanthine Detection - 2007
61- Graphite epoxy composite electrodes modified with bacterial cells - 2006
62- A biosensor based on graphite epoxy composite electrode for aspartame and ethanol detection - 2006
63- The Effect Of Mediator On Laccase Biosensor Response For Paracetamol Detection - 2006
64- Centri-voltammetric study with Amberlite XAD-7 Resin as a carrier system - 2005
65- Stripping voltammetry with bismuth modified graphite-epoxy composite electrodes - 2005
66- Laccase biosensors based on mercury thin film electrode - 2005
67- Development of gold porous plate electrode and examination of its performance for iodine determination - 2005
68- A new procedure for voltammetric lead determination based on coprecipitation and centrifugation preconcentration - 2004
69- Xanthine oxidase modified glassy carbon paste electrodes - 2004
70- Insights into the anodic stripping voltammetric behavior of bismuth film electrodes - 2001
71- Glassy carbon paste electrode - 2001
72- Stripping Voltammetry with the electrode material acting as a ‘built-in’ internal standard - 2001
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı