Tr
En
Doç.Dr
Sabri SİDEKLİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Sınıf Öğretmenliği Alan Eğitimi, İlk okuma ve Yazma Öğretimi, Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme, Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, Türkçe Öğretimi
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- STEM APPLICATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION: THEEFFECT OF STEM APPLICATIONS ON DIFFERENT DEPENDENTVARIABLES - 2018
2- PROSPECTIVE TEACHERS MISCONCEPTIONS ABOUT CLASSIFICATION OF PLANTS AND CHANGES IN THEIR MISCONCEPTIONS DURING PRE SERVICE EDUCATION - 2014
3- Peer reading Improving reading and reading comprehension skills - 2012
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü - 2018
2- Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması - 2018
3- Determination of the Elementary School Third Grade Students’xx Expectations of their Teachers in the Course of Language Education - 2018
4- Why Does The Use of Social Network Site (SNS) Make Happy? :A Qualitative Analysis - 2018
5- The Examination of the 4th Graders’ Reading Comprehension Skills in Terms of the Sentiments Given in Reading Texts - 2018
6- İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - 2018
7- The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems - 2017
8- Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar - 2017
9- Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - 2017
10- How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets? - 2017
11- Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta Analiz - 2017
12- Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - 2016
13- Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers - 2016
14- İlkokul Eğitiminde Etik İklim: Olumlu/Olumsuz Örnekler - 2016
15- Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - 2015
16- Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip - 2014
17- Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - 2014
18- İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - 2013
19- Media literacy experiences of 6th 7th and 8th graders - 2013
20- Media literacy perspectives from elementary school children s views - 2013
21- Teaching social studies teacher i am on facebook - 2013
22- Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem - 2013
23- A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods constructing with teacher candidate students - 2013
24- Story Map How to improve writing skills - 2013
25- Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi - 2012
26- Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - 2010
27- Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - 2010
28- 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri - 2008
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - 2014
2- Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - 2013
3- Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - 2013
4- Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - 2013
5- İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları - 2010
6- ilköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi için Öğretmenlerinden Beklentileri - 2010
7- Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - 2006
8- Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - 2005
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı