Tr
En
Doç.Dr
Sabri SİDEKLİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme, Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi, Türkçe Öğretimi
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- STEM APPLICATIONS IN MATHEMATICS EDUCATION: THEEFFECT OF STEM APPLICATIONS ON DIFFERENT DEPENDENTVARIABLES - 2018
2- Yangın, S., Sidekli, S. ve Gökbulut, Y., "Prospective teachers' misconceptions about classification of plants and changes in their misconceptions during pre-service education", 2014, Journal of Baltic Science Education, 13-1, 105-117. - 2014
3- Sidekli, S., "Media literacy: perspectives from elementary school children’s views ", 2013, International Journal of Academic Research, 5-2, 201-210 - 2013
4- Sidekli, S., "Media literacy: experiences of 6th 7th and 8th graders ", 2013, International Journal of Academic Research, 5-1, 143-159 - 2013
5- Sidekli, S., "Story Map: How to improve writing skills", 2013, Education Research and Reviews, 8-7, 289-296 - 2013
6- Yangın, S. & Sidekli, S., "A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods: constructing with teacher candidate students", IJAR Part B, 5-5, 73-80. - 2013
7- Sidekli, S., "Peer reading: Improving reading and reading comprehension skills", 2012, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Volume (Issue) 4 (SI -1),1018-1022 - 2012
8- Peer reading Improving reading and reading comprehension skills - 2012
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması - 2018
2- Determination of the Elementary School Third Grade Students’xx Expectations of their Teachers in the Course of Language Education - 2018
3- Why Does The Use of Social Network Site (SNS) Make Happy? :A Qualitative Analysis - 2018
4- Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü - 2017
5- The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems - 2017
6- Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - 2017
7- How Do Second Grade Students in Primary Schools Use and Perceive Tablets? - 2017
8- Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta Analiz - 2017
9- Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri - 2016
10- Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers - 2016
11- Köyde Öğretmen Olmak Birleştirilmiş Sınıf - 2015
12- Sidekli, S. ve Coşkun, İ. "Türkü: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım", 2014, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16-1, 23-32. - 2014
13- Yangın, S. ve Sidekli, S. "The Change In The Attitude Of Students Towards Science And Technology Course: A One-Year Follow-Up", 2014, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-2, 121-140 - 2014
14- Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim 1 Yıllık Takip - 2014
15- Türkü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım - 2014
16- Sidekli, S. & Avaroğulları, M. (2013). Facebook: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem. Cumhuriyet International Journal of Education, 2, - 2013
17- S. Sidekli, Z. Tangulu, S. Yangin, I. Dasdemir. "Teaching social studies: teacher, i am on facebook". Journal of Education and Sociology 2013; 4(2), 79-84. - 2013
18- Sidekli, S., Doğramacı, H., Yangın, S. & Daşdemir, İ., "ilköğretim sosyal bilgiler öğretiminde “belgesel” kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi", JASSS, 6 (8), 1053-1065. - 2013
19- Sidekli, S., Gökbulut, Y. & Sayar, N., "Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir", 1(1), 31-41. - 2013
20- İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde belgesel kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi - 2013
21- Media literacy experiences of 6th 7th and 8th graders - 2013
22- Media literacy perspectives from elementary school children s views - 2013
23- Teaching social studies teacher i am on facebook - 2013
24- Facebook Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem - 2013
25- A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods constructing with teacher candidate students - 2013
26- Story Map How to improve writing skills - 2013
27- Sidekli, S., "Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi", 2012, Akademik Bakış: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , 31 - 2012
28- Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Hikaye Piramidi - 2012
29- Sidekli, S., " Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi ", 2010, Türklük Bilimleri Araştırması Dergisi, 27, 563-580 - 2010
30- Eylem Araştırması İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi - 2010
31- Sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünce düzeylerinin bazı değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) göre incelenmesi - 2010
32- 2004 ilköğretim matematik öğretim programı doğrultusunda ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinden matematik dersi için beklentileri - 2008
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar - 2017
2- Sidekli, S. ve ..."Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Bir Yöntem: Karikatür", UTEB, 2, 151-163. - 2014
3- Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem Karikatür - 2014
4- Sidekli, S., Karaca, L., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel, Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri", 2013, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 5, 20-38 - 2013
5- Sidekli, S., Tangülü, Z. & Daşdemir, İ. "Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın?", 2013, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 311-323. - 2013
6- Sosyal bilgiler öğretimi öğretmenim bana hikaye anlatır mısın - 2013
7- Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri - 2013
8- Dört İşlem Becerisi Nasıl Geliştirilir - 2013
9- Sidekli, S., " İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Tutumları ", 2010, Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık - 2010
10- Sidekli, S., " İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri ", 2010, Milli Eğitim Dergisi, 187, 52-75 - 2010
11- Gökbulut, Y., Sidekli, S., Yangın, S., " Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünce Düzeylerinin, Bazı Değişkenlere (Lise Türü, Lise Alanı, Lise Ortalaması, ÖSS Puanları, Lisans Ortalamaları ve Cinsiyet) Göre İncelenmesi ", 2010, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8-2, 394-396 - 2010
12- İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 2004 Programı Doğrultusunda Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları - 2010
13- Gökbulut, Y., Yangın S., Sidekli, S., "2004 İlköğretim Matematik Öğretim Programı Doğrultusunda İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Matematik Dersi İçin Beklentileri ", 2008, Milli Eğitim Dergisi, 179, 213-229 - 2008
14- Yangın, S. Sidekli, S., " Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Kelime Tanıma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama ", 2006, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, - 2006
15- Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - 2006
16- Sidekli, S. Yangın S., "Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama ", 2005, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 - 2005
17- Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama - 2005
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı