Tr
Araş.Gör
SONER UYSAL
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi Karşılaştırmalarında Yeni Bir Ölçüt: Düzeltilmiş Gayri Safi Milli Hasıla - 2018
2- Türkiye Ekonomisinin Neo – Liberal Dönem Öncesindeki ve Sonrasındaki Sektörel Bağlantı Yapısının Girdi – Çıktı Yöntemiyle Analizi (1973 – 2012) - 2017
3- Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi - 2016
4- Neo-liberal ve Heterodos Politikalar Kapsamında Arjantin Ekonomisi - 2016
5- Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırım Akımları Gerçekten Yararlı Mı? - 2016
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme - 2016
2- Cari Açıkların Sürdürülebilirliği - 2016
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı