Tr
Öğr.Gör
Şanser Vurgun
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Hukuk
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Üniversite Öğrencilerinin Evliliğe Karşı Tutumlarının Ölçülmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Atça MYO Örneği - 2019
2- Üniversitelerde Şiddete Karşı Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Örneği - 2019
3- Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Karşı Tutumlarının Ölçülmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Örneği - 2019
4- MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ADNAN MENDERESÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU VE NAZİLLİ MESLEKYÜKSEKOKULU KARŞILAŞTIRMASI - 2018
5- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARA BAKIŞ AÇISI:ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEKYÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - 2018
6- MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÖREV YAPANAKADEMİSYENLERİN İŞ YAŞAMINDAKİ YALNIZLIKLARININBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: ADNAN MENDERESÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 2018
7- ÖĞRENCİLERİN SANAL ORTAMLARDA YALNIZLIKDÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA:ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - 2018
8- BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK KÜLTÜRÜ YARATILMASINDA YENİ PARADİGMALAR - 2018
9- MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ: ATÇA MYO ÖRNEĞİ - 2018
10- Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Kültürüne İlişkin ALgılarının Ölçülmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Örneği - 2017
11- Mevsimlik İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarının İş Güvencesi, İş Güvenliği ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi - 2017
12- Üniversite Öğrencilerinin Dijital Medya Bağımlılıklarının Ölçülmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Örneği - 2017
13- Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Programlara İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması: Adnan Menderesi Üniversitesi Örneği: Atça, Kuyucak ve Nazilli Meslek Yüksekokulu Karşılaştırması - 2017
14- Medyanın Denetlenebilirliği Açısından Medya Okur Yazarlığına Eleştirel Bir Bakış - 2017
15- Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Araştırması: Atça MYO Örneği - 2017
16- Sanatta ve Edebiyatta Müdahale Devlet TÜSAK ve Sonuçsal Manifesto - 2016
17- Tapu Ve Kadastro Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Ölçülmesi Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Örneği - 2016
18- Türkiye de İletişim Özgürlüğü ne Dair Kısa Bir İnceleme 1982 Anayasası Mı Ana Yasak Mı - 2016
19- Tapu ve Kadastro Programı Nitelikleri İstihdam Olanakları ve Ülkemizdeki Yeri - 2015
20- EĞİTİM FELSEFESİ BAĞLAMINDA ÜLKEMİZDE VERİLEN KONSERVATUVAR EĞİTİMİNİN YERİ KONUMU VE İÇERİĞİNE DAİR BİR ELEŞTİRİ - 2015
21- Meslek Yüksekokullarında Hukuk Eğitimi Ve Gereklilikleri - 2014
22- ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLERİN VE MESLEKİ EĞİTİMİN UYGULAMADAKİ MEVZUAT IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ - 2014
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı