Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Pelin ARSEZEN-OTAMIŞ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Destinasyon Yönetimi ve Performansı
  • Stratejik Yönetim, Rekabet, Bölgesel Kalkınma, Kümeler ve Ağlar, Yönetim ve Organizasyon
  • turizm
  • Uluslararası Turizm Politikaları
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Nomadic Organization in Tourism - 2016
2- Business analysis and sustainable competition for small food & beverages businesses in Fethiye - 2016
3- Relationship between strategic governance, business competitiveness and networking - 2016
4- Effect of paternalist leadership and helpful leadership behavior on employee commitment: akut sample - 2016
5- The Relationship Between Paternalistic Leadership And Business Performance In Small Tourism Businesses: The Moderating Role Of Affective Organizational Commitment - 2015
6- "Medikal Turizm Kümesinin Gelişimi: Antalya Özelinde Bir Değerlendirme" 9. International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management - 2014
7- The Cluster Approach for Destination Competitiveness: Evaluation of Competitiveness of Antalya Tourism Cluster Yüzbasioglu , N., Otamis, V., Otamis, P.A., Çelik, P., Omuris, P. & Altiner, A., 27-29 November, Peniche, Portugal, 2013. - 2013
8- Types and Mobbing: A Research on a 5 Star Hotel Chains in Antalya, - 2012
9- Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezininin Yeniden Yapılandırılıması Projesini Mantıksal Çerçeve Üzerinden Okumak, - 2008
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İşyerinde Demokrasi: İletişim Boyutunun İrdelenmesi ve İspanya Örneği, - 2010
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı