Tr
Araş.Gör
Orkun TÜRE
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Tectonic Geomorphology and Paleoseismology of the Muğla-Yatağan Fault(SW Turkey) - 2019
2- MUĞLA FAYI ÜZERİNDE MORFOMETRİK, KİNEMATİK VE PALEOSİSMOLOJİK İNCELEMELER - 2018
3- Avşar, Ö. vd., " Discovery of a subaqueous hot spring by a new method in Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey) ", 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniverstesi - 2014
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Estimation of the liquefaction potential of soils of Dalaman Basin/Mugla (SW Anatolia-Turkey) using Multilayer Perceptron Feed Forward Machine Learning Technique - 2023
2- Paleoseismic Evidence of Surface Faulting on a Normal Fault Segment within the Aegean Extensional Fault System. The Knidos Fault, SW Turkey - 2017
3- Preliminary results on the paleoseismology of the Datça Knidos Fault - 2016
4- Tectonic geomorphology of Mugla Yatağan fault - 2016
5- Muğla fayı ve Yatağan fayının Kuvaterner aktivitesinin arazi gözlemleri ve jeomorfik indislerle yorumlanması: Muğla/Türkiye - 2016
6- Web-based Computer Application for Assessment of Hydrogeochemistry Data of Geothermal Sites of Turkey: Muğla (SW Turkey) Example" - 2015
7- Water chemistry of hot waters of Umut geothermal field (SW Turkey) - 2014
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Aydın İli Jeolojisi ve Maden Potansiyeli - 2019
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Muğla fayı üzerinde morfometrik, kinematik ve palseosismolojik incelemeler - 2018
2- Datça-Knidos fayında paleosismolojik bulgular - 2016
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Muğla fayı ve Yatağan fayının Kuvaterner aktivitesinin arazi gözlemleri ve jeomorfik indislerle yorumlanması: Muğla/Türkiye - 2016
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı