Tr
En
Araş.Gör
ORHAN KAHYA
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Eğitim Yönetimi
  • Eğitimde Dezavantajlı Gruplar
  • Mahkum Çocukları
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Devamsızlık Tutumlarının Ve Eğilimlerinin İncelenmesi - 2016
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Akademide Geleneksel Olmayan Öğrenciler - 2019
2- Konum Kuramı ve Örgütlerde Konum - 2019
3- Akademisyenlerin araştırma yapma gereksinimlerinin incelenmesi - 2018
4- Araştırmalarda Bir Sorunsal: Genelleme - 2018
5- Çoklu Veri Kaynağına Dayalı Performans Değerlendirme Konusunda Öğretmen Görüşleri - 2018
6- Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ile politik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi - 2018
7- Öğretmenlerin güçlü hissettikleri niteliklerine, “öğretmen strateji belgesi”ne ve “öğretmen performans değerlendirme sistemi”ne yönelik görüşleri - 2018
8- Türkiye ve Arjantin'de Kaynaştırma Eğitimi - 2017
9- Pedagojik Formasyon Eğitiminde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimin Niteliği İleÖğrencilerin Kopya Çekme ve Devamsızlık Davranışlarına İlişkin Görüşleri - 2017
10- Educational Malpractice - 2017
11- Pedagojik formasyon eğitiminde görev yapan öğretim elemanlarının eğitimin niteliği ile öğrencilerin kopya çekme ve devamsızlık davranışlarına ilişkin görüşleri - 2017
12- Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye ve Devamsızlığa İlişkin Görüşleri - 2016
13- Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi - 2016
14- Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişki - 2016
15- Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermaye ve Mental İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - 2016
16- Relationship between the Levels of Teachers' Job Satisfaction and Burnout - 2014
17- Öğretmen Yetiştirme Bir Politika mı, Kişisel Gelişim Programı mı? - 2014
18- Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği: Türkiye’nin OECD Ülkeleriyle Karşılaştırılması - 2013
19- Köy Enstitülerini İdeolojik Yaklaşımlar Açısından Yeniden Okumak - 2013
20- İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme - 2010
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Örgütlerde Etik Dışı Bir Davranış Olarak Kayırmacılık ve Türleri - 2013
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı