Tr
Doç.Dr
Oğuz Özdemir
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Biyoloji eğitimi, Çevre eğitimi, Fen Eğitimi
Duyurular
Tez Yönetimi
Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.
1- Muğla Kenti Çevre Eğitimi Açısından Sürdürülebilirliğin Neresinde: Menteşe Örneği - Emel-Dikmentepe - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 
Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1- Doğa gözlemi ve eğitsel kartlarla ortaokul öğrencilerinde flora okuryazarlığı edinimi - Meltem-Men - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi
2- Ekokurgu Türü Eserlerin Doğa Eğitiminde Değerlendirilmesi - Tuğba -Yıldırım -
3- Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Siirt İli Örneği - Güney -Özgün - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
4- Fen ve Teknoloji Dersinde Görsel Materyallerle Yürütülen Etkinliklerin Genotip-Çevre Etkileşimin Kavranmasına Etkisi”. - Kürşat -Şen - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
5- Proje Temelli Ekolojik Beslenme Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Besin Seçimlerine Etkisi - Dilek -Demirci - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
6- Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Şekilde Değerlendirilmesinde Sivil İnisiyatiflerin Rolü: Yukarlakçay HES Örneği” - Yıldız-Tuğba - Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
7- Sürdürülebilir Kaynak Kullanımına Yönelik Çevre Eğitimi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Karbon Ayak İzi Konusunda Bilinçlenmeleri Üzerine Etkisi - Pelin-Şen - Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
8- Biyoteknolojik Gıdaların Tüketimi Bağlamında İlköğretim Öğrencilerinin Sürdürülebilir Tüketim Tercihlerinin Geliştirilmesi - Ezgi Naz-Eş - Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
9- “İlköğretim İkinci Kademe Fen ve Teknoloji Öğretimi Programında Disiplinlerarası İlişkilendirmeler - Salih-Bozkurt - Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
10- İlköğretim 9. Sınıf Genetik Ünitesinin 5’e Modeline Göre Tasarlanan Multimedya Destekli Öğretiminin Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi - Şebnem -Karacak - Eğitim Fakültesi İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı
11- lköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımıyla Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri, Başarıları ve Tutumlarına Etkisi - Meral -Karaöz - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı
12- Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Bilime Karşı Tutumlarına Etkisi - Meltem -Şen - MSKÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı