Tr
Doç.Dr
Oğuz Özdemir
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Biyoloji eğitimi, Çevre eğitimi, Fen Eğitimi
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- The Envıronmentalısm Of Unıversıty Students Theır Ethıcal Attıtudes Toward The Envıronment - 2012
2- “The Envıronmentalısm Of Unıversıty Students: Theır Ethıcal Attıtudes Toward The Envıronment”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 373-385 (2012) - 2012
3- Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Canlılığı Açıklama Eğilimleri” - 2012
4- Biyoteknoloji Politikalarına Katılım: Uyuşmazlık ve Uzlaşma Potansiyeli - 2012
5- Attitudes of Consumers toward the Effects of Genetically Modified Organisms (GMO’s): The Example Of Turkey - 2009
6- The Effectiveness Of Environmental Education Through Art: The Effects Of Literary Genre On Environment-Related Affective Tendencies Of Students’, - 2008
7- Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi: Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim - 2007
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- A SCALE DEVELOPMENT OF THE SUSTAINABILITY LITERACY - 2021
2- Üstkavramsal Laboratuvar Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına Etkisi: Fotosentez ve Bitkilerde Solunum - 2020
3- Ortaöğretim Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Profili - 2019
4- Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık, Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Motivasyon ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi - 2018
5- Yaygın çevre eğitimi üzerine bir çalışma: sürdürülebilir kent modeli önerisi. - 2018
6- Tga Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma - 2017
7- The Effects Of Scientific Process Skills Based Science Teaching On Students Attitudes Towards Science - 2016
8- Effect of Inquiry-Based Science Activities on Prospective Elementary Teacher’ Use of Science Process Skills and Inquiry Strategies - 2015
9- Sınıf Öğretmen Adaylarının Kalıtsal Benzerlik ve Farklılıklarla İlgili Argümanları - 2015
10- Das Bewusstsein deutscher und türkischer Studierender von der Bedeutung des Lebensmittelkonsums für die nachhaltige Entwicklung-ein Vergleich - 2014
11- The Effects Of Scientific Process Skills-Based Science Teaching On Students’ Attitudes Towards Science - 2010
12- Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı ve Davranışlarına Etkisi - 2010
13- Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığının Durumu - 2010
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı