Tr
Doç.Dr
Oğuz Özdemir
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Biyoloji eğitimi, Çevre eğitimi, Fen Eğitimi
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- A best practice for sustainability education: I follow the food chain, protect nature - 2018
2- Almanya Deneyimi Işığında Sürdürülebilir Beslenme Sistemine Geçiş - 2014
3- Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Etik Eğilimleri - 2008
4- Yeşil Sınıf Modeline Göre Yürütülen Fen ve Doğa Etkinliklerinin Anasınıfı Öğrencilerinin Çevre Algılarına Etkisi - 2007
5- A Suggestion for Creative Science Education: Science Education through Art - 2007
6- A Suggestion for Creative Science Education: Science Education through Art” - 2007
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kent Yaşamında Sürdürülebilir Pratikler: Muğla Menteşe Örneği - 2018
2- Ekoeleştiri Bağlamında Ekookuryazarlık - 2017
3- Çevre Eğitiminde Alternatif Bir Model: Başka Bir Okul Mümkün - 2017
4- Üstkavramsal öğretim etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık, biyoloji öğrenmeye yönelik motivasyon ve akademik başarıları üzerine etkisi - 2017
5- Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularına Yönelik Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi - 2017
6- ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRE BOZULMASINA YÖNELİK ALGILARI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 2017
7- ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRE BOZULMASINA YÖNELİK ÖNERİLERİ VE GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ: MSKÜ ÖRNEĞİ - 2017
8- Türkiye’de Okuldışı Çevre Eğitiminin Genel Durumu - 2017
9- Muğla Kenti Sürdürülebilirliğin Neredisinde: Muğla Kenti Sürdürülebilirlik Pratiklerinin Genel Durumu (Menteşe Örneği) - 2017
10- ÜSTKAVRAMSAL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK, BİYOLOJİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON VE AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ - 2017
11- SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LABORATUVAR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA İNCELENMESİ - 2017
12- Çevre Eğitiminde Yeni Bir Alan: Ekolojik Beslenme Eğitimi - 2017
13- Sürdürülebilir Yaşam İletişiminde Örnek Bir Uygulama: Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali - 2017
14- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaya İlişkin Durumları - 2017
15- Bilim Eğitiminde Sanat Perspektifi: Bilmeden Estetik Anlamaya - 2017
16- TGA Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Karma Bir Yöntem - 2016
17- Fen Eğitiminde Güncel Bir Yaklaşım STEM - 2016
18- Çevre Eğitiminde Güncel Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları - 2016
19- Üniversite Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Yeterlikleri - 2016
20- Ortaokul Öğrencilerinin Ekolojik Ayak İzi Kavramı Hakkında ve Olumlu Tutum Kazandırma 5E Modeli Önerisi - 2016
21- Fen ve Teknoloji Dersinde Görsel Materyallerle Yürütülen Etkinliklerin Genotip Çevre Etkileşiminin Kavranmasına Etkisi - 2016
22- Proje Temelli Beslenme Eğitiminin Öğrencilerin Besin Seçimleri Üzerine Etkisi - 2016
23- Türkiye de Çevre Eğitimi Araştırmaları Üzerine Metaanaliz Çalışması - 2015
24- Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Etik Eğilimleri” - 2008
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Geçmişten Günümüze Canlılık - 2018
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı