Tr
Doç.Dr
OĞUZ AKPOLAT
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • (1) Heterojen Katalizörlerin Hazırlanması, Yapısal Modifikasyonları, İncelenmesi ve Katıların Karakterizasyonu, Reaksiyon Kinetiği, Reaksiyon ve Biyoreksiyon Proseslerinin ve Ürünlerinin Modellenmesi, Simulasyonu ve Optimizasyonu, (2) Deney Tasarımı,Deneysel Sonuçların İstatistiksel Değerlendirilmesi, Design-Expert Programı Kullanılarak İstatistiksel Deney Tasarımı ile Faktöriyel, Merkezi Kompozit ve Taguchi gibi Deneysel Tasarım Prosedürleri (3) Modelleme, Simulasyon ve Optimizasyon Çalışmaları İçin Gerekli Olan Bilimsel Hesaplama Yöntemlerine ilişkin Laboratuvar ve Sayısal Hesaplama Teknikleri, MATLAB Programlama Dili ve MATLAB Tabanlı Bilgisayar Algoritma Yazılımları, SPSS ve Design Expert gibi Kullanıcı Odaklı Programlar. (4). İşletme yönetimi, Planlama ve Verimlilik
Duyurular
Tez Yönetimi
Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1- Atık su ve aktif çamur karakteristiklerinin sınıflandırılması ve uygulanan analiz yöntemlerinin değerlendirilmesi - MURAD-MUKHTAROV - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
2- Çevresel ölçüm değerlerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesinde çözüm yöntemine ilişkin parametrelerin optimizasyonu - AYŞE NURCAN-KAPUCU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
3- Farklı odun talaşlarıyla tütsülenen alabalıklarda polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) düzeylerinin araştırılması - İLKAY-DEVECİ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
4- Çevre analizlerinde Labview kulanımı - ASLI-SAKAL - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
5- Sıvı fazda biyodizel üretim kinetiğinin modellenmesi - İLKER-SEYRAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
6- Biyodizel üretilmesinde doğal zeolit katalizörlerin geliştirilmesi - NEZAHAT-İPTEŞ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
7- Sıvı Fazda Biyodizel Üretim Kinetiğinin Modellenmesi, - Seyran, İ., - Muğla Üniv.,
8- Biyodizel Üretiminde Doğal Zeolit Katalizörlerin Geliştirilmesi, - İpteş, N., - Muğla Üniv.,
9- Tekstil atık sularında enzimatik renk gideriminin deneysel tasarımı ve optimizasyonu - BANUAY-COŞKUN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı
10- Tekstil Atık Sularında Enzimatik Renk Gideriminin Deneysel Tasarımı Ve Optimizasyonu, - Coşkun, B., - Muğla Üniv.,
11- Tekstil atık suyunda hidrojen peroksidin enzimatik giderimi, modellenmesi ve tasarımı - GÜLÇİN-ÖZEVCİ - Muğla Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
12- Objelerin benzer ya da farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasında kümeleme tekniklerinin kullanılması - SİNEM ÇAĞLAR-ODABAŞ - Muğla Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı
13- Tekstil Atık Suyunda Hidrojen Peroksidin Enzimatik Giderimi, Modellenmesi ve Tasarımı - Özevci, G., - Muğla Üniv.,
14- Objelerin Benzer Yada Farklı Özelliklerine Göre Sınıflandırılmasında Kümeleme Tekniklerinin Kullanılması, - Odabaş, S. Ç., - Muğla Üniv.,
15- Haematoccus pluvialis'in fotobiyoreaktörlerde üretimine etki eden parametrelerin optimizasyonu ve simülasyonu - SEDA-ERİŞTÜRK - Ege Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı
16- Hematococus Pluvaris Üretimine Etki Eden Parametrelerin Incelenmesi ve Uygun Fotobiyoreaktörlerin Tasarımı ve Simulasyonu - Eriştürk, S., - Ege Üniv.,
17- Siyanobakteri/mikroalg üretimi için uygun fotobiyoreaktör tasarımı - SUPHİ-ÖNCEL - Ege Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı
18- Siyanobakteri/Mikr oalg Üretimi İçin Uygun Fotobiyoreaktör Tasarımı, - Öncel, S., - Ege Üniv.,
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı