Tr
Doç.Dr
OĞUZ AKPOLAT
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • (1) Heterojen Katalizörlerin Hazırlanması, Yapısal Modifikasyonları, İncelenmesi ve Katıların Karakterizasyonu, Reaksiyon Kinetiği, Reaksiyon ve Biyoreksiyon Proseslerinin ve Ürünlerinin Modellenmesi, Simulasyonu ve Optimizasyonu, (2) Deney Tasarımı,Deneysel Sonuçların İstatistiksel Değerlendirilmesi, Design-Expert Programı Kullanılarak İstatistiksel Deney Tasarımı ile Faktöriyel, Merkezi Kompozit ve Taguchi gibi Deneysel Tasarım Prosedürleri (3) Modelleme, Simulasyon ve Optimizasyon Çalışmaları İçin Gerekli Olan Bilimsel Hesaplama Yöntemlerine ilişkin Laboratuvar ve Sayısal Hesaplama Teknikleri, MATLAB Programlama Dili ve MATLAB Tabanlı Bilgisayar Algoritma Yazılımları, SPSS ve Design Expert gibi Kullanıcı Odaklı Programlar. (4). İşletme yönetimi, Planlama ve Verimlilik
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Optimization Methods for Kinetic Constants of Batch Fermentation of Cheese Whey for Single Cell Protein Production - 2019
2- Investigation of Biological Oxygen Demands for Determination of Waste Water Characteristics by Decission Tree Method - 2018
3- Determining and Modeling of Kinetic Constants for Chemical Reactions - 2017
4- Some Basic Kinetic Studies on Waste Water - 2016
5- Diagnostic features selection methods for soil profile classification system based on DMT and CPT data - 2015
6- The Application of ensemble classification techniques in soil classification system on the basis of DMT and CPT data - 2015
7- Experimental Design Methods with Practical Applications - 2015
8- Experimental Design Methods with Practical Applications - 2015
9- Diagnostic features selection methods for soil profile classification system based on DMT and CPT data - 2015
10- The Application of ensemble classification techniques in soil classification system on the basis of DMT and CPT data - 2015
11- Isomerization of pinene Over Ion exchanged Natural Zeolite - 2001
12- Catalytic Vapor Phase Oxidation of o Xylene to Phythalic Anhydride - 2001
13- Akpolat, O., Gündüz, G., Catalytic Vapor Phase Oxidation of o-Xylene to Phythalic Anhydride, East. Med. Chem. Eng. Conf., ODTÜ, (2001). - 2001
14- Akpolat, O., Odabaş, S. Ç., Use of Clustering Technics for Evaluation of GC-MS Analysis Results, IVth Conference Computing in Science and Technology, Zakopane, Polonya (2013). - 2001
15- Charakterisierung von V2O5 Al2O3 Tragerkatalysatoren mit Sequentiell Steigenden V2O5 Gehalten - 1993
16- Akpolat, O., Mitzel, H., Hönicke, D., Charakterisierung von V2O5/?-Al2O3 - Tragerkatalysatoren mit Sequentiell Steigenden V2O5-Gehalten, Wiss. Abschlußber. 28. Internationales Seminar Univ. Karlsruhe, 115-124, (1993). - 1993
17- Akpolat, O., Gündüz, G., ?lpha-pinene Isomerization Over Calcined Clinoptilolite, Het. Kat. Proceed. Of the 9th Int. Symp. Bulgaria, Spt., (2000). - 1993
18- Özkan, F., Akpolat, O., Dmitrii Yu. Murzin, Gündüz, G., Beşün, N., Isomerization of ?-pinene Over Ion-exchanged Natural Zeolite, XV. Int. Conf. On Chem. Reactors, Abstracts, OP-II-3 , (2001). - 1993
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Development of A Novel Graphene/Azobenzene-Perylene Diimide Derivative Modified Electrochemical Dopamine Sensor Through A Chemometric Approach - 2019
2- The Size Distribution of Albumin microspheres synthesized with natural cross-linking agent - 2019
3- Characterization Parameters of Domestic Wastewater Samples Collected from Mugˆla District in Turkey by Decision Tree Method - 2018
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Mucor miehei ile Rennin Üretiminde Süt Pıhtılaştırma Aktivitesi için Deneysel Tasarım - 2017
2- Clustering of the Chemical Analysis Data by KNIME Program - 2016
3- Effectiviniess of data number for chromatograms - 2015
4- Akpolat, O., Ertaş, H., Kromatogramlarda Veri Sayısının Etkinliği, Akademik Bilişim 2015 Kongresi, Anadolu Üniv., (2015) - 2015
5- Bakteri Büyümesinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi - 2014
6- Akpolat, O., Bakteri Büyümesinin Yapay Sinr Ağlarıyla Modellenmesi, Akademik Bilişim 2014 Kongresi, Mersin Üniv., (2014) - 2014
7- Deneylerde İstatistiksel Tasarım - 2013
8- Use of Clusturing technics for evaluation of GC MS analysis results - 2013
9- Akpolat, O., Odabaş, S. Ç., Özevci, G., İpteş, N., Kümeleme Tekniklerinin Temel Bilimlerde Kullanımı, Akademik Bilişim 2013 Kongresi, Akdeniz Üniv., (2013) - 2013
10- Özevci, G., İpteş, N., Akpolat, O., Deneylerde İstatistiksel Tasarım, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, TARGID2013, 2-4 Ekim (2013) - 2013
11- Tekstil Atık Sularında Enzimatik Tepkime Kinetiğinin Doğrusallaştırılması - 2012
12- Akpolat, O., Ayhan, F., Ayhan, H., Tekstil Atık Sularında Enzimatik Tepkime Kinetiğinin Doğrusallaştırılması, Akademik Bilişim 2012 Kongresi, Uşak Üniv., (2012) - 2012
13- Özevci, G., Akpolat, O., Ayhan, F., Ayhan, H., Hidrojen Peroksidin Enzimatik Gideriminde Ölçek Büyütme, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniv., (2012) - 2012
14- Çevik, S., Akpolat, O., Anık, Ü., MnO2 Modifiye GCPE İle Askorbik Asit Tayini, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniv., (2012) - 2012
15- Fotoçaprazbağlı HEMA Hidrojellerin Dinamik Şişme Davranışının Modellenmesi - 2011
16- Odabaş, S. Ç., Özevci, G., Coşkun, B., Ayhan, F., Ayhan, H., Akpolat, O., Fotoçaprazbağlı Hema Hidrojellerin Dinamik Şişme Davranışının Modellenmesi, Akademik Bilişim 2011 Kongresi, İnönü Üniv., (2011) - 2011
17- Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma IşınlarınınYutulma Simulasyonu - 2010
18- Akpolat, O., Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma IşınlarınınYutulma Simulasyonu, Akademik Bilişim 2010 Kongresi, Muğla Üniv., (2010) - 2010
19- Kimyacılar İçin Bilişim Teknolojileri - 2009
20- Akpolat, O., Kartal, F., Kimyacılar İçin Bilişim Teknolojileri, Akademik Bilişim 2009 Kongresi, Harran Üniv., (2009) - 2009
21- Bir Fermentörde Çoğalan Mikroorganizmaların Bulundukları Ortamdaki Üç Boyutlu Hareketlerinin Modellenmesi - 2007
22- Akpolat, O., Bir Fermentörde Çoğalan Mikroorganizmaların Bulundukları Ortamdaki Üç Boyutlu Hareketlerinin Modellenmesi, Akademik Bilişim 2007 Kongresi, Dumlupınar Üniv., Kütahya, (2007) - 2007
23- Mikroalg Üretiminde Kullanılan Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Model Organizma Kullanılarak Performans Karşılaştırılması - 2005
24- Öncel, Ş.S., Akpolat, O., Mikroalg Üretiminde Kullanılan Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Model Organizma Kullanılarak Performans Karşılaştırılması, XIV. Biyoteknoloji Kongresi, Biyotek. Der. Osmangazi Üniv., (2005). - 2005
25- Akpolat, O., Gündüz, G., M-Ksilenin Izomerleşmesinde Zeolit Esasli Katalizörlerin Seçimliliği, Î.T.Ü. II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 86-90, (1996). - 2004
26- Kalsine Edilmiş Doğal Zeolitlerin Asidik ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi - 2003
27- Akpolat, O., Beşün, N., Gündüz, G., Ökan, F., Yılmaz, H., Kalsine Edilmiş Doğal Zeolitlerin Asidik ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, XI. Ulusal Kil Sempozyumu, Ege Üniv., (2003). - 2003
28- Katalizör Aktifleştirme Karekteristiklerinin Alfa Pinen İzomerizasyonuna Etkileri - 1998
29- Akpolat, O., Gündüz, G., Özkan, F., Katalizör Aktifleştirme Karekteristiklerinin Alfa Pinen İzomerizasyonuna Etkileri, Trakya Üniv., Kimya 98, 12. Ulusal Kimya Kongresi, 636, (1998) - 1998
30- M Ksilenin Izomerleşmesinde Zeolit Esasli Katalizörlerin Seçimliliği - 1996
31- Gündüz, G., Dedeoğlu, Ş., Akpolat, O., Toluenin Benzaldehite Hidrodealkilasyonunda Seçimlilik Analizi, İ.T.Ü. II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 454-459, (1996). - 1996
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı