Tr
Doç.Dr
NİLSUN SARIYER
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • PAZARLAMA, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI, MARKA
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ - 2018
2- Consumer Profile Purchasing Social Media Product - 2018
3- Internet Aracılığıyla Yöresel Bal Satın Alan Tüketici Profili - 2018
4- Kayseri’de Yaşayanların Şehir Marka Algılamaları - 2018
5- Umudun Ölçümü- Facebook Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma - 2018
6- Tüketicilerin Farkedemedikleri Araç: Televizyonda Ürün Yerleştirme! - 2018
7- VATANDAŞIN MEMNUNİYET DÜZEYİ, ŞEHRİN MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMASINI DEĞİŞTİRİR Mİ? - 2018
8- Sosyal Girişimci Profili- Instagram Girişimleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
9- Sosyal Medya Girişimcilerin Kişilik Özellikleri -Instagram Örneği - 2015
10- Ahilik İle İlgili Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi - 2012
11- Adil Ticaret Sisteminde Kar Amacı Gütmeyen Örgütler - 2009
12- Social Responsibility Projects of The Service Firms Which Are Traded in İstanbul Stock Exchange’s (ISE) Services Index - 2009
13- Social Responsibility Projects of The Banks Which Are Traded in İstanbul Stock Exchange’s(ISE) Banking Index - 2008
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- İnternet Gazetelerinde Doğal Reklamların İçerik Analiziyle İncelenmesi - 2018
2- Instagram Girişimcilerinin Paralel Kariyer Arama Nedenleri - 2017
3- Troubleshootıng Analysis In Telecommunication Services - 2016
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kayseri Şehrinin Marka Kişilik Boyutlarının Belirlenmesi - 2016
2- Sosyal Medyanın Etkisi- Kozmetik Ürünlerin Satın Alınmasında Bir Uygulama - 2015
3- Etkinliklere Katılım Motivasyonu-ANZAK Torunları Üzerinde Bir Araştırma - 2010
4- Glokalleşme Kapsamında Adil Ticaretin Değerlendirilmesi ve Adil Ticarete Konu Olan Ürünlerin Pazarlama Karması Stratejileri Üzerine Yapılan Bir Yazın Taraması - 2009
5- İhracat Firmalarının Tutundurma Stratejilerinin Uluslararası Pazarlara Uyumu Üzerine Bir Araştırma - 2009
6- Uluslararası Pazarlara Yerel Ambalajla Gönderilen Üründen Türk Tüketicilerinin Beklentilerinin Tespiti- Almanya Pazarında Bir Uygulama - 2009
7- Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Politikaları- Balıkesir Gıda Sektöründe Pilot Bir Çalışma - 2009
8- Yabancı Turistlerin İntepe Şarabından Bekledikleri Niteliklerinin Belirlenmesi - 2007
9- Lapseki’deki Şeftali ve Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Sorunları - 2007
10- Tüketicilerin Marka Değeri Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - 2006
11- İngilizce Markalanan Ürünlere Yönelik Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma - 2005
12- İki Pazar Bölümle Tekniğinin Uygulamalı Karşılaştırması - 1999
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı