Tr
Öğr.Gör
MEHMEY YÜKSEL
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kitchen Cabinet Maximum Load Carrying Capacity Based on Panel Types, Use of Back Panel Wall Mounting Point Conditions - 2017
2- Study on Single Seat Armchairs in terms of Ergonomics and Comfort - 2017
3- UTILIZATION OF KUNDEKARI TECHNIQUE FOR PRODUCTION OF DURABLE FURNITURE - 2016
4- EFFECT OF THE DIAMETER AND PENETRATION OF DOWELS ON WITHDRAWAL FORCE CAPACITY OF MEDIUM DENSITY FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD - 2016
5- DETERMİNATION OF BONDING STRENGTH OF SOME WOODMATERIALS IN HEAT TREATED - 2016
6- Kültürel Bir Miras Kaynağı Geleneksel Tahta Kaşıklar - 2016
7- Ağaç İşleri Sektöründe Kitosanın Odun Koruma Maddesi Olarak Kullanılması, , 10-12 Nisan 2015, - 2015
8- Orman Ürünleri Endüstrisinde Odunsu Atık Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, - 2015
9- A Review of Basic Interior Design Elements in Mosques From Seljuk and Ottoman Periods - 2014
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Introducıng The Propertıes Of Real And Imıtatıon Kündekarı Technıques And Elements In Turkısh Wooden Art - 2015
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Determination of Load Distribution on a Seating Surface by Using Pressure Mat for Different Upholster Thickness - 2017
2- An Old Decoraion/Construction Technique in Selcjuks; Real Kundekari, YUKSEL, M., KASAL, A., ERDİL, Y.Z., ACAR, M., The 9th International Conference “Wood Science and Engineering In the Third Millenium” ICWSE November 7-9, “Transilvania” University, Brasov, Romania, 2013. - 2013 - 2013
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Oturma Mobilyası Tasarımında Bilgisayar Destekli Ergonomik Analiz "Computer Aided Ergonomic Analysis for Sitting Furniture". - 2015
2- Farklı Tutkalların Kayın ve Sarıçam Ağaçlarındaki Yapışma Dirençlerinin Belirlenmesi. - 2015
3- YÜKSEL, M., KASAL, A., DEMİRCİ, S., ACAR, M., "Muğla Merkezdeki Kreşlerin Ergonomik Kriterler Bakımından Değerlendirilmesi", 19. Ergonomi Kongresi, Balikesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bildiri Kitabı, Balıkesir, 27-28-29 Eylül 2013. - 2013 - 2013
4- KASAL, A., YÜKSEL, M., KUŞKUN, T., EFE, H., "Muğla Merkez İlköğretim Okullarında Mobilya Ölçüleri ile Öğrenci Antropometrik Verilerinin Karşılaştırılması", 19. Ergonomi Kongresi, Balikesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bildiri Kitabı, Balıkesir, 27-28-29 Eylül 2013. - 2013 - 2013
5- 7.6.4. Bodrum, Fethiye ve Marmaris'te Bulunan Eğlence Mekânlarinin Tasarim Kriterleri Açisindan İncelenmesi, 17. Ulusal ergonomi kongresi, Bildiri Metinleri Kitabı, s : 571-586, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 2011. - 2011
6- Göktas, O., Sönmez, A., Saygili, S., Toker, H., Yüksel, M ., “Geleneksel ebru ve gölgelendirme tekniklerinin mobilya üst yüzeylerine uyarlanmasiyla yeni bir mobilya tarzinin gelistirilmesi”, V. Uluslar Arasi Boya, vernik, Mürekkep ve Yardimci Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, ISBN: 975-395-752-1, 227-236, Istanbul, 2004. - 2004
7- Yüksel, M., “ Kündekari yapim teknigi”, Mugla Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi 2000-2001 Yili Seminerleri, ISBN:975-7207-26-8, 55-74 Mugla (2002). - 2002
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Atık Kayın Unu Kullanılarak Üretilen Odun Polimer Kompozitlerinin Termal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi - 2017
2- Sarıçam Odunu Unu, Fenol Formaldehit ve Melamin Formaldehit Reçinelerinden Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu - 2017
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- THE THERMAL PROPERTIES OF THE UKRAINE CLAY REINFORCED WOOD POLYMER COMPOSITES - 2016
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı