Tr
Yrd.Doç.Dr
Musa Peker
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Veri Madenciliği, Yapay Öğrenme, Web Programlama
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- A Comparative Study on Compressing Medical Images Using Different Algorithms - 2017
2- Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Hesaplanması Için Bilgisayar Destekli Bir Sistem - 2017
3- Ulaşım türü tespiti için yeni bir yaklaşım: t-SNE Manifold Öğrenme ve Destek Vektör Makinesi'nin Kombine Edilmesi - 2017
4- Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri Bozukluğunun bir Karar Destek Sistemi ile Tespiti - 2016
5- Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi - 2016
6- Predicting and Analyzing Students’ Performance: An Educational Data Mining Approach - 2016
7- Büyük Veri Kümeleri için GPU Tabanlı Paralel Destek Vektör Makinesi - 2016
8- A comparison of different classification algorithms for determining the depth of anesthesia level on a new set of attributes - 2015
9- Classification of Parkinson's disease using complex-valued neural networks - 2014
10- Real-time face recognition with artificial neural network trained by particle swarm optimization - 2014
11- i-EEG: A software tool for EEG feature extraction, feature selection and classification - 2013
12- An efficient approach based on mrMR feature selection and decision tree for automatic sleep stage scoring - 2013
13- A new complex-valued intelligent system for automated epilepsy diagnosis using EEG signals - 2012
14- Gerçek zamanlı harekete duyarlı bir görüntü tanıma sistemi - 2011
15- Expert system implementation towards increasing performance in system maintenance and troubleshooting in vocational schools - 2011
16- Using artificial intelligence techniques for large scale set partitioning problems - 2011
17- On using an artificial intelligence technique for career guidance - 2010
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- GPU-Supported Classification Module for Data Mining Software - 2017
2- Estimation of HbA1c Value using Artificial Neural Networks - 2017
3- MPminer: A Data Mining Tool for Data Analysis - 2016
4- A data mining approach for predicting and analyzing secondary school students’ performance in mathematics - 2016
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Python Dilinin Öznitelikleri, Programlama Eğitiminde ve Yazılım Dünyasındaki Yeri - 2016
2- A software tool for complex-valued neural network: CV-ANN - 2015
3- CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım - 2012
4- Rota planlama problemleri için Taguchi yöntemi ve karınca koloni sistemi tabanlı bir yaklaşım - 2011
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı