Tr
Prof.Dr
MEHMET MARANGOZ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Girişimcilik
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Duyurular
Tez Yönetimi
Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.
1- Organik ürünlerin pazarlanması ve organik 3.0 stratejilerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi - ELİF HASRET-KUMCU - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
2- Hedonik ve faydacı tüketim davranışları ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Kuşaklara yönelik bir araştırma - TAHA-COŞKUN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
3- Gözetim toplumunda tüketici: Tüketici mahremiyeti üzerine bir araştırma - ALİ EMRE-AYDIN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
4- Sürdürülebilir turizm stratejilerinin geliştirilmesinde turistik ürün çeşitlendirmesinin önemi: Muğla ili örneği - LEVENT-KARADAĞ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
5- Paydaşların şehir markasına yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesi: Muğla ili örneği - FUNDA-KAYA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
 
Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1- Marka değeri algılamalarının tüketici satın alma davranışlarına etkisi: Türkiye ve Azerbaycan üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma - SEYMUR-ALIZADA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
2- Marka iletişimi açısından ürün yerleştirme uygulamaları: Holywood ve Türk sinema filmleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme - DUYGU-YAMAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
3- Tüketicilerin outlet ve AVM tercih etme nedenlerinin araştırılması ve bir uygulama - DOĞAN-GÜNEŞ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
4- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka Bağlılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması - Emel -Akbaş - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
5- Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-Ticaretin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Bilal -Yalçın - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı