Tr
Prof.Dr
MEHMET MARANGOZ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Girişimcilik
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- H. Mustafa Paksoy, Sadettin Paksoy, Mehmet MARANGOZ and Mehmet Özçalici, “TQM perception in Turkey: A comparison of industries”, African Journal of Business Management Vol.5 (8), pp. 3188-3198, 18 April, - 2012
2- Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - 2012
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Consumer privacy in internet of things - 2017
2- Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı - 2017
3- Kırsal Alandaki Kadınların Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma - 2016
4- Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - 2015
5- Brand Attitudes of Entrpreneurs as a Stakeholder towards a City - 2014
6- Modeling attitude towards organic foods: A research on adolescents - 2014
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği - 2017
2- TÜKETİMDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PAYLAŞIMEKONOMİSİ: ORTAK KULLANIM AĞLARININ İÇERİK ANALİZİ İLEİNCELENMESİ? - 2017
3- Bilişsel ve Duygusal İmaj Unsurlarının Şehir Markası İmajına Etkisi: Muğla İli Örneği - 2017
4- Şangay İş Birliği Örgütü Üyesi Ülkeler İle Türkiye’xxnin Küresel Rekabet Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması - 2017
5- Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - 2015
6- Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme - 2014
7- Pazarlamada Paradigma Değişimi: Girişimci Pazarlama - 2013
8- Mehmet MARANGOZ, Hale Çelikkan ve Çağla Yavuz, “Halkın Toplum Destekli Polislik Hizmetlerine Yönelik Algılamaları: Çanakkale İli Örneği”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:4 - 2012
9- Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret - 2011
10- Mehmet MARANGOZ, Osman Uluyol, "Küresel Ekonomik Krizin Tüketicilerin Harcama ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:45, Ocak - 2010
11- Mehmet MARANGOZ&Arzu AÇAR, "Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Ortak Marka Kullanımı ve Girişimcilik Açısından Önemi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4/2 - 2009
12- Aypar T. Uslu ve Mehmet MARANGOZ, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 109-137. - 2008
13- Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması - 2008
14- İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - 2007
15- Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - 2007
16- Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - 2007
17- Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri - 2007
18- Pazarlama Etiğine Gösterilen Tepkiler ve Tüketici Ahlakı İle İlişkisi - 2007
19- Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi - 2007
20- Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri - 2007
21- Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma - 2007
22- Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2006
23- Yaşlı Tüketiciler ve Satın Alma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - 2006
24- Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - 2006
25- İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu: Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma, - 2004
26- İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama - 2003
27- Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki - 2002
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı