Tr
Doç
İlkim Çıtak Karakaya
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • elektrofiziksel ajanlar
  • fizyoterapi ve rehabilitasyon
  • kadın sağlığı
  • manipulatif tedavi
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Parkinson hastalığına sahip bireylerde fonksiyonel mobilitenin değerlendirilmesi [Assessment of functional mobility in patients with Parkinson’s disease] - 2019
2- Omuz ağrısının değerlendirilmesinde kullanılan hasta bildirimli sonuç ölçümleri [Patient reported outcome measures used in the assessment of shoulder pain] - 2019
3- Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının El Bileği Kinematiği ve Fonksiyonel Performansına Olan Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma - 2019
4- TURKISH VERSION OF PROLAPSE AND INCONTINENCE KNOWLEDGE QUESTIONNAIRE: PSYCHOMETRIC ASSESSMENT - 2019
5- Physical and Daily Living Activities of the Elderly People with and without Constipation - 2009
6- Constipation Problem, Coping Methods and its Relation with Physical Activity Level in University Students - 2009
7- Physiotherapy Results in a Patient with Urinary Stress Incontinence after Prostatectomy - 2006
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan ve olmayan bireylerde fiziksel aktivite düzeyinin karşılaştırılması - 2018
2- Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan ve olmayan bireylerin kinezyofobilerinin karşılaştırılması - 2018
3- Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan bireylerde aktivite limitasyonunun değerlendirilmesi - 2018
4- Huzurevi sakinlerinin üriner inkontinans açısından değerlendirilmesi - 2018
5- Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısında ağrı özelliklerinin ve tedavi öykülerinin incelenmesi - 2018
6- Üriner inkontinansın konservatif yönetiminde interdisipliner yaklaşıma sahip miyiz? - 2017
7- Waisman günlük yaşam aktiviteleri ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması - 2017
8- Farklı dövüş sanatı sporcularının bilişsel işlevler yönünden karşılaştırılması - 2017
9- Transkutaneal elektriksel sinir stimulasyonu ve yüksek voltajlı kesikli stimulasyonun subakromiyal ağrı ve omuz hareketleri üzerine akut etkileri - 2017
10- Fizyoterapi kanıt veri tabanında yer alan üriner stres inkontinans ve elektroterapi konulu klinik çalışmaların kalite analizi - 2017
11- Huzurevi sakinlerinin üriner inkontinans konusundaki bilgi düzeyleri - 2017
12- Huzurevinde çalışan bakım verenlerin üriner inkontinans konusundaki bilgi ve uygulamaları - 2017
13- Relation of physical activity level with premenstrual syndrome symptoms and dysmenorrhea - 2017
14- Analysis of endometriosis studies published in the journals indexed in Türkiye Citation Index - 2017
15- Serebral Palsi ve İnkontinans-Literatür Analizi - 2016
16- Serebral Palsi ve İnkontinans Literatür Analizi - 2016
17- The effect of ankle proprioceptive training on static body balance - 2015
18- The effect of foot massage on static body balance - 2015
19- Bayar, K., B. Bayar, İ. Çıtak Karakaya, U. Tuğay, N. Tuğay, M. G. Karakaya, “Correlation of General Health Status, Age and Disease Duration in Elderly with Rheumatic Diseases”, 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with Older People, Abstracts Book, 185, İstanbul Military Museum and Cultural Centre-İstanbul, 3-5 November 2006. - 2006
20- Bayar, B., K. Bayar, İ. Çıtak Karakaya, M. G. Karakaya, U. Tuğay, N. Tuğay, “Correlation of Three Commonly Used Pain Scales in Elderly with Rheumatic Diseases”, 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with Older People, Abstracts Book, 186, İstanbul Military Museum and Cultural Centre-İstanbul, 3-5 November 2006. - 2006
21- Karakaya, M. G., S. Ç. Bilgin, G. Ekici, S. Otman, N. Köse, İ. Çıtak Karakaya, “Functional Mobility and its Predictive Correlates in Home-Dwelling and Nursing Home Resident Elderly”, 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with Older People, Abstracts Book, 188, İstanbul Military Museum and Cultural Centre-İstanbul, 3-5 November 2006. - 2006
22- Akbayrak, T., G. Ekici, F. Demirtürk, İ. Çıtak Karakaya, O. Aksakal, “Physiotherapy Results in a Patient with Motor Urge Incontinence”, 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with Older People, Abstracts Book, 218, İstanbul Military Museum and Cultural Centre-İstanbul, 3-5 November 2006. - 2006
23- Demirtürk, F., İ. Çıtak Karakaya, H. İ. Uçar, M. Öç, C. Karabay, B. Akbulut, C. Fuat, B. E. Onuk, T. Akbayrak, M. Güvener, M. Demircin, E. Boke, “The Results of Reflexotherapy in Patients with Venous Insufficiency: A Preliminary Report”, 1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery, The Heart Surgery Forum, 8(1), 39, Bodrum-Türkiye, 29 September-2 October 2005. - 2005
24- Akbayrak, T., İ. Çıtak, F. Demirtürk, O. Aksakal, İ. Akarcalı, “Chronic Electrical Stimulation and Behavioral Therapy Results in a Patient with Motor Urge Incontinence”, 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation, Abstracts Book, 333-334, Venice-Italy, 2-6 April 2002. - 2002
25- Demirtürk, F., İ. Akarcalı, T. Akbayrak, İ. Çıtak, L. İnan, “Effects of Cervical Mobilisation on Headache Index, Range of Motion and Pressure Pain Threshold Values in Patients with Tension Type Headache”, 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation, Abstracts Book, 392-393, Venice-Italy, 2-6 April 2002. - 2002
26- Ergun, N., A. Beşler, İ. Çıtak, E. Akı, A. G. Gündüz, E. T. Dolunay, “Brockport Physical Fitness Test Results of Visually Impaired Goalball Team Players”, 48th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine, Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(5) Suppl, 574, Baltimore-Maryland, 30 May 2001. - 2001
27- Akbayrak, T., İ. Çıtak, F. Demirtürk, İ. Akarcalı, “Manual Therapy Results in Patients with Migraine: A Follow-Up Study”, International Neurological Rehabilitation Congress, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 10(1-2), 65-67, Kemer-Antalya, 17-20 October 1999. - 1999
28- Çıtak, İ., T. Akbayrak, İ. Akarcalı, “Effectiveness of Connective Tissue Manipulation in the Treatment of Fibromyalgia”, Pain Management’98, Erasmus University, Abstract Book, 99, Rotterdam, 9-12 November 1998. - 1998
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Dart atma hareketinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin literatür incelemesi - 2018
2- Nörolojik rehabilitasyonda giyilebilir sensörlerin kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmaların analizi - 2018
3- Parkinsonlu hastalarda teknoloji temelli yürüyüş değerlendirmelerinin literatür analizi - 2018
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Diz osteoartritli hastalarda ağrı şiddeti ile alt ekstremite fonksiyonelliğinin ilişkisi - 2016
2- Doğum Sonrası Fizyoterapi - 2015
3- Terapatik ultrasonun hassas nokta ağrı eşiği ve toleransı üzerine akut etkisi - 2013
4- Amatör bisikletçi ve kaya tırmanıcılarında farklı dirsek pozisyonlarında ölçülen el kavrama kuvvet ve enduranslarının karşılaştırılması - 2013
5- Engelli bireylerle ilgili toplumsal farkındalık eğitimi ve etkileri: pilot araştırma - 2011
6- Bayar, B., K. Bayar, İ. Çıtak Karakaya, M. G. Karakaya, U. Tuğay, N. Tuğay, “Romatizmal Hastalığı Olan Yaşlılarda Ağrı Şiddeti ve Genel Sağlık Düzeyi Arasındaki İlişki”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Özet Kitabı, 131, Marmaris, 9-12 Kasım 2006. - 2006
7- Doğan, R., H. İ. Uçar, G. Gündoğdu, F. Demirtürk, İ. Çıtak Karakaya, M. Öç, C. Karabay, B. Akbulut, A. Özyüksel, C. Furat, T. Akbayrak, M. Demircin, “Ağrı Eşiği Değerlerinin Torakotomiye Bağlı Ağrı Şiddetinin Tahmininde Kullanımı-Pilot Çalışma”, III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı, 40-41, Gaziantep, 1-3 Eylül 2005. - 2005
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Diz osteoartritli hastalarda ağrı şiddeti ile alt ekstremite fonksiyonelliğinin ilişkisi - 2016
2- The effect of ankle proprioceptive training on static body balance - 2015
3- The effect of foot massage on static body balance - 2015
4- İnkontinans Kısa Testinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği - 2015
5- Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisinde son 15 yılda yayımlanmış kadın sağlığı ve fizyoterapi konulu çalışmaların analizi - 2015
6- İnkontinans Kısa Testinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği - 2015
7- Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisinde son 15 yılda yayımlanmış kadın sağlığı ve fizyoterapi konulu çalışmaların analizi - 2015
8- Servikal bölge hareket açıklığı, servikal lordoz ve temporamandibular eklem hareketliliği arasındaki ilişki - 2013
9- Servikal Bölge Hareket Açıklığını Ölçmede Kullanılan Üç Farklı Ölçüm Yönteminin Karşılaştırılması - 2012
10- Lumbal Bölge Hareket Açıklığını Ölçmede Kullanılan Üç Farklı Ölçüm Yönteminin Karşılaştırılması - 2012
11- Transkutaneal Elektriksel Sinir Stimulasyonunun Farklı Frekanslarının Ağrı Eşiği ve Toleransı Üzerine Etkileri - 2011
12- Termal Ajanların Elektriksel Duyu Eşiği ve Akım Toleransı Üzerine Etkileri - 2011
13- Farklı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Boyun Ağrısının İncelenmesi - 2011
14- Farklı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Bel Ağrısının İncelenmesi - 2011
15- İlköğretim Öğretmenlerinin Vücut Mekanikleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları - 2010
16- İlköğretim Öğretmenlerinin Kas-İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi - 2010
17- Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeniyle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi - 2009
18- Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi - 2009
19- Kontrastlı Zemin Kullanımının Az Görenlerde 6 Dakika Yürüyüş Testi Sonuçlarına Etkisi - 2009
20- Huzurevindeki Yaşlılarda Depresyon Durumu ve İlişkili Faktörler - 2009
21- Bayar, K., B. Bayar, İ. Çıtak Karakaya. “Huzurevindeki Yaşlılarda Ağrı Durumunun Belirlenmesi”, Uluslararası Katılımlı II. Geriatrik Fizyoterapi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara, 11-13 Kasım 2009. - 2009
22- Ekici, G., T. Akbayrak, F. Demirtürk, İ. Çıtak Karakaya, “Raynoud’s Sendromlu Bir Olguda Konnektif Doku Manipulasyonunun Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 204, Eskişehir, 6-9 Kasım 2008. - 2008
23- Çıtak Karakaya, İ., E. Akı, Z. Erden, Y. Yakut, “Distal ve Proksimal Uçlardan Germe Uygulamasının Hamstring Kas Uzunluğuna Etkileri”, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 18(2), 147, Ankara, 4-6 Mayıs 2007. - 2007
24- Dilmen, A., B. Ekinci, İ. Çıtak Karakaya, “Muğla İlinde Çalışan Sağlık Personelinin Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Biyogüvenlik Konularındaki Davranışları ve Bilgi Düzeyleri”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Özet Kitabı, 214, Marmaris, 9-12 Kasım 2006. - 2006
25- Puza, S., İ. Çıtak Karakaya, F. Şahin, “Muğla Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Meme Kanseri Risklerine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Özet Kitabı, 215, Marmaris, 9-12 Kasım 2006. - 2006
26- Çetin, M., B. Ekinci, İ. Çıtak Karakaya, “Muğla’da Sosyo-Ekonomik Durumu Düşük Olan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Taranması”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Özet Kitabı, 216, Marmaris, 9-12 Kasım 2006. - 2006
27- Bulucu, E., B. Ekinci, İ. Çıtak Karakaya, “Muğla’da Sosyo-Ekonomik Durumu Yüksek Olan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Taranması”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), Özet Kitabı, 217, Marmaris, 9-12 Kasım 2006. - 2006
28- Akbayrak, T., F. Demirtürk, İ. Çıtak Karakaya, G. Ekici, S. Kaya, “Huzursuz Barsak Sendromu Tedavisinde Farklı Bir Yaklaşım-Olgu Sunumu”, XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), 190, İstanbul, 17-19 Kasım 2006. - 2006
29- Akbayrak, T., F. Demirtürk, İ. Çıtak Karakaya, G. Ekici, S. Kaya, “Arteriosklerosis Obliteranslı Bir Olguda Depressomasaj Tekniği Uygulama Sonuçları”, XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), 176, İstanbul, 17-19 Kasım 2006. - 2006
30- Akbayrak, T., F. Demirtürk, İ. Çıtak Karakaya, G. Ekici, S. Kaya, “Uterin Prolapsı Olan Hastalarda Pelvik Taban Reedukasyonunun Sonuçları”, XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 17(3), 211, İstanbul, 17-19 Kasım 2006. - 2006
31- Karakaya, İ., T. Akbayrak, F. Demirtürk, Ö. Kocaacar, Y. Gedik, G. Ekici, “Fibromyaljide Konnektif Doku Manipulasyonu ve Yüksek Voltajlı Kesikli Galvanik Stimulasyonla Kombine Ultrason Uygulamasının Sonuçları”, X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 15(3), 173, Antalya, 28-31 Ekim 2004. - 2004
32- Tuğay, N., T. Akbayrak, F. Demirtürk, İ. Karakaya, Ö. Kocaacar, U. Tuğay, M. Karakaya, F. Demirtürk, “Primer Dismenorede Transkutaneal Elektriksel Sinir Stimulasyonu ile Enterferansiyel Akımın Etkileri”, X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 15(3), 173, Antalya, 28-31 Ekim 2004. - 2004
33- Aksu, S., İ. Karakaya, M. Kılınç, S. Atay, E. Tan, “Nöromuskuler Hastalıklarda Kas-İskelet Ağrısının İlişkili Olduğu Faktörler”, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Program ve Bildiri Özeti Kitabı, 377-378, Antalya, 22-26 Kasım 2003. - 2003
34- Karakaya, İ., T. Akbayrak, F. Demirtürk, S. Beksaç, “Uterin Prolapsusu Olan İki Olguda Fizyoterapi Sonuçları”, IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 13(3), 169, Ürgüp-Nevşehir, 17-20 Ekim 2002 - 2002
35- Akbayrak, T., İ. Akarcalı, F. Demirtürk, İ. Karakaya, F. Kara, “Üriner Stres İnkontinansta Rol Oynayan Faktörlerin Farklı Üriner Stres İnkontinansa Sahip Olgulardaki Dağılımı”, IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 13(3), 169-170, Ürgüp-Nevşehir, 17-20 Ekim 2002 - 2002
36- Karakaya, İ., İ. Akarcalı, T. Akbayrak, D. Akata, S. Gürel, S. Beksaç, “Alt Ekstremite Ödemine Sahip Bir Gebede Eksternal Pnömatik İntermitant Kompresyonun Venöz Kan Akışı Üzerine Etkisi”, IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 13(3), 170, Ürgüp-Nevşehir, 17-20 Ekim 2002 - 2002
37- Akbayrak, T., İ. Karakaya, F. Demirtürk, İ. Akarcalı, “Primer Dismenoreli Olgularda Enterferansiyel Akım Uygulamasının Ağrı Şiddeti Üzerine Etkisi”, IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 13(3), 170, Ürgüp-Nevşehir, 17-20 Ekim 2002. - 2002
38- Demirtürk, F., İ. Akarcalı, T. Akbayrak, İ. Karakaya, “Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Olgularda Konnektif Doku Mobilizasyon Tekniklerinin Ağrıya Eşlik Eden Semptomlar Üzerine Etkisi”, IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 13(3), 170, Ürgüp-Nevşehir, 17-20 Ekim 2002. - 2002
39- Çıtak, İ., İ. Akarcalı, Y. Yakut, M. G. Karakaya, T. Akbayrak, “Çalışma Koşullarının Gebelik Dönemindeki Bel Ağrısı Üzerine Etkileri”, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3), 148, Ankara, 6-8 Kasım 2000. - 2000
40- Çıtak, İ., İ. Akarcalı, T. Akbayrak, M. G. Karakaya, F. Kara, “Gebeliğin II. ve III. Trimesterlerinde Rectus Abdominus Kas Kuvvetinde Meydana Gelen Değişiklikler ve Bel Ağrısıyla İlişkisi”, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3), 149, Ankara, 6-8 Kasım 2000. - 2000
41- Demirtürk, F., T. Akbayrak, İ. Çıtak, O. Demirtürk, İ. Akarcalı, “Raynoud Hastalığı olan bir Olguda Konnektif Doku Manipulasyonunun Deri Temperatürü ve Kan Akış Hızı Üzerine Akut Etkisi”, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3), 159-160, Ankara, 6-8 Kasım 2000. - 2000
42- Demirtürk, F., İ. Akarcalı, T. Akbayrak, İ. Çıtak, G. Baltacı, S. Üçler, “Gerilim Tipi Baş Ağrısı olan Hastalarda Ağrı Şikayeti Süresinin Genel Sağlık Durumu, Ağrı Şiddeti ve Basınç Eşik Değerleri ile Olan İlişkisi”, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3), 140, Ankara, 6-8 Kasım 2000. - 2000
43- Akbayrak, T., İ. Akarcalı, İ. Çıtak, F. Demirtürk, “Üriner Stres İnkontinans Şiddetinin Pelvik Taban Kas Kuvveti ile İlişkisi”, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3), 149, Ankara, 6-8 Kasım 2000. - 2000
44- Akbayrak, T., İ. Çıtak, F. Demirtürk, M. Kerem, İ. Akarcalı, “Konjenital Lenfödemi olan bir Bebekte Uzun Dönem Fizyoterapi Sonuçları”, VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 11(3), 141, Ankara, 6-8 Kasım 2000. - 2000
45- Erden, Z., N. Tuğay, İ. Akarcalı, İ. Çıtak, A. Surat, “Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hastalarda Postoperatif Erken Dönem Bakım Olanakları”, I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül, İstanbul, 1998. - 1998
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı