Tr
Doç.Dr
İsmail ÇINAR
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Biyoklimatik Konfora Sahip Alanların Belirmesi: Dalaman Örneği - 2019
2- Thermal Comfort Assesment of the Urban Mediterranean Climate of Fethiye, Southwest Anatolia, Turkey - 2016
3- Evaluatıng the vıewpoınts of the communıty of Fethıye on envıronmental problems accordıng to gender varıable - 2016
4- “ Changıng landscape plannıng and desıg aspect wıth clımate change - 2016
5- Expected profıts of street trees on cıty resıdents ın case of Fethıye-Turkey - 2016
6- Aktif Rekreasyon Alanları Dağılımının Cbs Teknikleri İle Analizi Üzerine Fethiye Kent Merkezi Örneğinde Bir Araştırma - 2014
7- -- Ardahanlıoğlu, Z.R., Çınar, İ., 2013; Examination Of Lycian Historical Tracing Road Of Fethiye Stages From The Perspective Of Recreational Activity And Ecotourism, , 3rd International Geography Symposium, Geomed 2013, Antalya-Turkey, 334-344. - 2013
8- Saklıkent Milli parkının Ekolojik Risk Değerlendirmesi Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu - 2012
9- -- Kamhi, F.M., Kartal, E., İyigün, C., Yozgatlıgil, C., Purutcuoglu, V., Çınar, İ., Aslan, S., Öztürk, Z.M., Türkeş, M., Batmaz, İ., 2011; İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerindeki Etkisinin Kümeleme Yöntemleri İle İncelenmesi - 2011
10- The Effect of Urban Land Cover change Aaound the Observation Sites on Temperature, - 2010
11- An Outlook of Ecotourism with in the Context of Business in case of Fethiye-Turkey - 2007
12- Küresel ısınma üzerine kentleşmenin yıllık sıcaklıklar üzerine etkisin fethiye-Türkiye yerleşimi örneğinde değerlendirilmesi - 2007
13- Evaluations on Bioclimatological Comfort Ideas in Ecotourism (A Case Study on SW Anatolia Coastal Zone),Second Tourism, Natural and Cultural Symposium - 2004
14- A Research on the Use of Bioclimatic Comfort Criteria in Urban Planning - 2004
15- Biyoklimatik Konfor Ölçütlerinin Fiziksel Planlamada Etkinliği, , 22-23 Ekim 2002, İzmir,1-10 - 2002
16- GAP Bölgesinde Uygun Bitkisel Materyal ile Erozyon Kontrolü, - 2001
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Okuyan Öğrencilerin Tercih Nedenlerine Göre Mesleğe Bakışlarının İncelenmesi - 2017
2- Fethiye A.S.M.K Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Belirlenmesi - 2017
3- Kentsel Tarım Alanlarının Cbs Teknolojileri Kullanılarak Dağılımının Değerlendirilmesi: Seydikemer Örneği - 2017
4- Fethiye’nin Kentsel Gelişimi Üzerine Bir Araştırma - 2017
5- Sürdürülebilir Turizm Faaliyetleri Kapsamında İklim Konforu Değerlendirmesi: Kıyı Akdeniz Yerleşimi, Fethiye Örneği - 2017
6- Ön lisans Öğrencilerin Çevre ve Doğa Korumaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi - 2015
7- Investigation Of Coastal Line Change As A Result Of Urban Development And Tourism Activities By Means Of Remote Sensing İn Respect Of Sustainibility: A Case Study Fethiye,Turkey - 2013
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Seydikemer Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Ortam Özelliklerinin Cbs İle Tespiti - 2018
2- Determining the Participation of University Students to Recreational Activities: The Case of Fethiye ASMK Vocational School - 2018
3- Determination of Suitable Residential Lands in Base of Soil Parameter by Means of GIS Support In Case of Seydikemer Province, Turkey - 2018
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı