Tr
Doç.Dr
HAKAN KİRACI
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Pazarlama, Tüketici Davranışları
Duyurular
Tez Yönetimi
Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1- Marka kişiliği, markaya duyulan güven ve etnosentrik eğilimlerin marka sadakatine etkisi, soğuk çay markaları üzerinde bir uygulama ve Didi örneği - FATİH-KOCABAY - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
2- Mobil iletişim sekötründe üniversite öğrencilerinin cep telefonu markası-GSM operatörlerini tercih ve kullanımları üzerine bir araştırma - VELİ-BARULAY - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
3- Kütahya ilinde bakanlık onaylı kaplıca-termal tesislerde konaklayan müşterilerin memnuniyet düzeylerine yönelik bir araştırma - ŞÜKRÜ-ÇAKMAK - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
4- Örgüt iklimi ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kütahya merkez meslek liseleri üzerine bir araştırma - FARUK-ÖZDEN - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
5- Şehir pazarlaması ve şehir markalaşması çerçevesinde şehir imaj algısının ölçümü: Eskişehir'de bir uygulama - HAKKI ALP-HACIOĞLU - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
6- Tüketim kültürüne karşı gönüllü sadelik yaşam tarzı ve ilköğretim öğretmenleri üzerinde bir araştırma - FATMA-TOPÇU - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
7- Devlete bağlı ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin örgüt iklimi algıları ve iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ankara ili Altındağ ilçesi örneği - HALİS SÜLEYMAN-ATAKAN - Dumlupınar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı