Tr
Doç.Dr
HAKAN KİRACI
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Pazarlama, Tüketici Davranışları
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Tüketicilerin Yeşil Ürüne Karşı Tutum ve Tasarruf Eğilimlerinin İncelenmesi - 2019
2- Gençlerin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - 2019
3- Dijital Paylaşım Ekonomisinde Kiralama: Satın Almaya karşı Üstünlükleri ve Gelecek Yönelimler - 2019
4- The Effects of Green Values, Green Risk and Green Trust on Green Purchase Intentions: A Study on Turkish Consumers - 2018
5- Paylaşım Ekonomisine Katılım Niyetinin İki Boyutlu Değerlendirilmesi: Bedel ve Sağlayıcı/Yararlanıcı Boyutu - 2018
6- Taksiciler – Uber Rekabetine Tüketici Yönlü Bakış: Uber Paylaşım Sistemini Kullanma ve Tavsiye Etme Niyetini Belirleyen Etkenler Üzerine Bir Araştırma - 2018
7- Attitudes of Young Consumers Towards Advergames: A Comparison of Attributes of Four Advergames in Turkey - 2012
8- Frequency of Sustainable Consumption Behavior of People: A Research on Class Teachers - 2010
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yeni Nesil Bir Ekonomik Sistemin Ülkemizdeki Potansiyeli: Paylaşım Ekonomisindeki İş Modeli Örneklerinin İrdelenmesi - 2017
2- An Empirical Study Related to Effects of Turkish Consumers’xx Animosity Level on Willingness to Buy US Goods - 2017
3- Real And Spurious Sustainable Consumption Behavior in Turkey: A Field Research - 2009
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Which Factors Are Related to Voluntary Smplicity Lifestyle? Green Values, Materialistic Values or Anything Else? - 2015
2- Rekabetçi Yöntemlerin Firma Performansı Üzerine Etkisi: İnegöl Firmaları Üzerine Bir Alan Araştırması - 2010
3- Kriz Dönemlerinde Pazar Yönlülüğün İşletme Performansına Etkisi: Tekstil İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması - 2010
4- Çevreye İlişkin Bilgi Düzeyi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama - 2008
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hazır Giyim Sektöründe Moda Liderliğinin Faydacı ve Hedonik Tüketimle İlişkisinin İncelenmesi - 2017
2- Ortak Tüketim Ekseninde Paylaşılan / PAylaşılamayan Varlıklar ve Bireylerin Paylaşım Davranışlarını Etkileyen Faktörler - 2017
3- KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl OSB Üzerine Bir Alan Araştırması - 2009
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı