Tr
En
Araş.Gör.Dr
GÜRKAN YİĞİTTÜRK
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Histoloji ve Embriyoloji
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- A New Microvascular Anastomosis Model by Using Amniotic Membrane - 2018
2- The Protective Role of Resveratrol on Diabetic Cardiomyopathy - 2017
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Exogenous follistatin administration in cisplatin induced acute kidney injury reduces renal damage - 2017
2- Effects of losartan on experimental varicocele induced testicular germ cell apoptosis - 2016
3- Antagonistic effect of oxytocin and tacrolimus combination on adipose tissue derived mesenchymal stem cells - 2016
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Neuroprotective effects of digoxin on Alzheimer’s dementia model in rats - 2018
2- Alzheimer’s dementia model in rats - 2018
3- The Preventive Effects of Oxytocin and Liraglutide to Vincristine-Induced Neuropathy: An Experimental Rat Model - 2018
4- Neuroprotective effects of dexpanthenol on Alzheimer’s dementia model in rats - 2018
5- Investigation of wound healing effect of Euphorbia nicaeensis all. SSP. Glareosa (Pall. Ex Bieb) A.R. Smith var. Lasiocarpa boiss. Extract wıth in vitro cell culture model. - 2017
6- The effects of sunitinib on immunoreactivities of vimentin, E-cadherin and S100 in kidneys of the experimental Streptozotocin -induced mouse model - 2017
7- Inhibitor Effect of Paricalcitol in RatModel of Pentylenetetrazol-inducedSeizures - 2017
8- Investigation of wound healing effect of euphorbia nicaeensis all. ssp. glareosa (pall.ex bieb) a.r. smith var. lasiocarpa boiss. extract with in vitro cell culture model - 2017
9- Exogenous follistatin administration in cisplatin-induced acute kidney injury reduces renal damage - 2017
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Antiproliferative and Apoptotic Effects of Thymol Thyme vulgaris a Novel Monoterpene Phenol in the PC 3 and DU 145 Human Prostate Cancer Cell Lines - 2016
2- Alzheimer Modeli Geliştirilen Sıçanlarda EPO ve G CSF Etkilerinin Gösterilmesi - 2016
3- Vinkristin ile İndüklenmiş Periferik Nöropati Modelinde Oksitosin ve Liraglutidin Koruyucu Etkilerinin Gösterilmesi - 2016
4- Maternal uzun süreli yüksek fruktoz alımının yavru sıçanlarda otizm davranışını indüklemesi - 2016
5- Metotreksat ile tubuler hasar oluşturulmuş sıçanlarda Aminofilin ve Adenozinin tubul hasarı üzerine etkisi - 2016
6- Tirotoksikoz Nedenli Erektil Disfonksiyon Üzerine Sildanafil Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi - 2016
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Malign ve Benign Meme Tümörlerinde Kanser Kök Hücre Belirteçleri ve Nonclassical MHC I Antijenlerinin Ekspresyonları - 2016
2- İpek Serisinin sıçan dorsal deri flebi üzerinde oluşturulan kesi modeli üzerine etkileri - 2016
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Doksorubisin İle İndüklenen Sıçan Testis Hasarı Modelinde Fluvastatinin Olası Koruyucu ve Tedavi Edici Etkilerinin Histokimyasal Ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi - 2018
2- Diyabetin neden olduğu testis hasarı üzerine Losartan’ın olası anti-apoptotik etkisinin araştırılması - 2018
3- Topikal vorikonazol uygulanan sıçanlarda konjonktival değişimlerin histopatolojik ve immünhistokimyasal olarak incelenmesi - 2017
4- Investigation of Histological Changes in the Mussels (Mytilus galloprovincialis) Tissues of Acute Exposure of Zinc Pyrithione - 2017
5- Glutathione enzymeand Apoptotic Changes in the Sea Mussels Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819Following Exposure to Zinc Pyrithione - 2017
6- Pentilentetrazol kindling epilepsi modelinde antikonvülzan ilaçların nörotrofik peptidler üzerindeki potansiyel etkileri - 2017
7- Sepsis Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Trimetazidinin Mortalite Azaltıcı ve Böbrek Koruyucu Etkisinin Gösterilmesi - 2016
8- Oksitosin ve Takrolimus Kombinasyonunun Yağ Kaynaklı Mezenşimal Kök Hücreler Üzerine Antagonistik Etkileri - 2016
9- Agomelatin ve Gallik Asidin STZ ile İndüklenmiş Diyabetik Sıçan Testislerindeki Oksidatif Stres Üzerine Antioksidan Etkisi - 2016
10- Deneysel ivf modelinde kültür ortamına tiroid hormon desteğinin bovine embriyosu klivajı ve kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması - 2016
11- Geldanamisin ve Flavopiridol un Prostat Kanserinde Sinerjitik Sitotoksisite ve Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi - 2016
12- Streptozotocin ile İndüklenmiş Diyabetik Farelerde Sunitinib ile Notch Yolağı nın Baskılanması Karaciğer Hasarını Engeller - 2016
13- Pinus brutia Ekstresi içeren Krem Formülasyonun Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Çalışma - 2016
14- Treatment with Milk Thistle Extract Silybum Marianum Ursodeoxycholic Acid or their Combination Attenuates Liver Injury and Stem Cells in Bile Duct Ligation Induced Cholestasis in Rats - 2015
15- The Neuroprotective Effect of Exenatide on Experimental Alzheimer s Model in Rats - 2015
16- The Relationship Between Cancer Stem Cells CSCs and Non Classical Major Histocompatibility Complex MHC I Antijens - 2015
17- Flavopiridolün Akciğer Kanseri Hücrelerinde Gen Ekspresyonu Hücre Döngüsü ve Apoptoza Olan Etkilerinin Araştırılması - 2015
18- Alzheimer modeli geliştirilmiş sıçanlarda Edaravon un kognitif fonksiyonlara etkisi - 2014
19- Prostat Kanseri Du 145 Hücre Hattında Apoptotik Angiogenetik ve Sitokin Üretimine Cevapta Etkin Moleküllerin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması - 2014
20- Ege Bölgesinde Saptanan O157 H7 Escherichia coli Olgusu - 2013
21- Hemolitik Üremik Sendrom İlişkili O157 Serotipi Dışında Şiga Toksin Üreten Escherichia coli O174 H21 Olgusu - 2013
22- Ege Denizinden Alınan Sünger Örneklerindeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Metagenomik Yöntemlerle Belirlenmesi - 2012
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı