Tr
En
Araş.Gör.Dr
GÜRKAN YİĞİTTÜRK
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Histoloji ve Embriyoloji
Duyurular
Araştırma Projeleri
TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
1- Euhorbia All Subp Glareosa pallasexbieb A R smithvar lasiocarpa boiss Ekstresini içeren yarı katı dozaj şeklinin geliştirilmesi - -
 
Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)
1- SKOV-3 over kanseri hücre hattı üzerine timol ve karvakrol ün antiproliferatif ve apopitotik etkileri - -
2- Linalool ün MCF-7 ve MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre üzerine antiproliferatif etkileri. - -
3- Yardımlı Üreme Teknikleri İle Elde Edilen Bos Taurus Embriyoları Üzerine Yavaş Dondurma Ve Melatoninin Etkilerinin Histolojik Yöntemler İle İncelenmesi - -
4- Amniotik Membran İle Yapılan Yeni Mikrovasküler Anastamoz Modeli - -
5- MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE LEİSHMANİA SPP NİN İMMUNOTERAPÖTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - -
6- İnsan Prostat Hücrelerinde GM (Single Nana Ganglioside) Üzerinde KDN (2-Keto-3Deoxy-D-Glycero-D-Galacto-Nononic-Acid)’xxnin Gösterilmesi - -
7- Onkolojik Sterilizasyon Yöntemlerinden Ekstrakorporal Işınlama Ve Sıvı Nitrojenle Hazırlanan Otogreftin Sinir İyileşmesi Üzerine Etkisinin Sıçan Siyatik Sinir Modelinde Karşılaştırılması - -
8- Oksitosinin Takrolimusa Maruz Kalmış Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi - -
9- Midye (Mytilus Galloprovincialis Lamarck,1819)’de Çinko Pritiyon’un Toksik Etkisinin Araştırılması - -
10- Prostat Kanserinde Geldanamisin Ve Flavopiridolun Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi - -
11- Ursodeoksikolik Asidin Sirolimusa Maruz Kalmışyağ Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi - -
12- Vorikonazol damla uygulanan sıçanlarda konjonktival değişimlerin klinik ve histolojik olarak incelenmesi - -
13- Streptozotocinin İn Vivo Toksit Etkileri ve Oksidatif StresHasarının İncelenmesi - -
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı