Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Güncel SARIMAN
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Genetik Algoritmalar
  • Metaheuristic Algoritmalar
  • Optimizasyon Teknikleri
  • Paralel Programlama
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- A Novel Approach to Determine Software Security Level using Bayes Classifier via Static Code Metrics - 2016
2- A system for the detection and reporting of wireless modem signals - 2010
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Yeni Bir Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulama Modeli: GYG-MOD - 2021
2- Covıd-19 Sürecinde Twıtter Mesajlarının Duygu Analizi - 2020
3- SASMEDU: Security Assessment Method of Software in Engineering Education. - 2018
4- Web Servislerinin Yazılım Güvenlik Testleri İçin Önerilen Hibrit Yaklaşım - 2016
5- Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms - 2014
6- Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - 2011
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı