Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Güncel SARIMAN
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Genetik Algoritmalar
  • Metaheuristic Algoritmalar
  • Optimizasyon Teknikleri
  • Paralel Programlama
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yapay Zekâ Destekli Aşı Bilinçlendirme Sanal Asistanı - 2022
2- Açık Kaynak Kodlu Graf Veri Tabanlarının Karşılaştırılması - 2019
3- The Effect of Big Data Usage on Natural Language Processing - 2017
4- Yabancılara Türkçe Eğitiminde Kelime Öğretimi İçin Web Destekli E-Öğrenme Aracı - 2014
5- Mining Association Rules with Parallel Programming - 2013
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Next Word Prediction with Deep Learning Models - 2021
2- Corona Virüsüyle Mücadelede Hayata Geçirilen Toplumsal Uygulamaların Twıtter Verileriyle Duygu Analizi - 2020
3- Developing the Text Summarization API with Natural Language Processing Techniques - 2019
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Süreci ve Statik Kod Analizi - 2013
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Eduroam ve SMS destekli E-Posta Kullanıcı Yönetim Modeli: MSKU Örneği - 2014
2- Yazılımlar için web servis destekli bütünleşik hesap yönetimi - 2014
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı