Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Gökdeniz Erkan
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi - 2017
2- Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Kadınların Cam Tavan Algılarının Stres Düzeyleri - 2017
3- Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi - 2016
4- Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Nomofobi Akademik Başarıya Etkisi - 2016
5- Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi - 2016
6- Pilotlarda Kişilerarası Yetkinlik Seviyesi İle İş Performansı İlişkisi - 2016
7- Çalışanlara Verilen Yemek Hizmetiyle Örgütsel Özdeşleşme Etkileşimi Kosova ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması - 2016
8- Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü - 2015
9- Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütlerine Duydukları Güven Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzerine Bir Araştırma - 2015
10- Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü - 2015
11- İşyerinde Tekno Stres Ölçeği Havacılık ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma - 2015
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma - 2015
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı