Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Gökdeniz Erkan
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi Yönetimin Denetim Fonksiyonuna İlişkin Bir Araştırma - 2015
2- Örgütsel Güvenin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma - 2014
3- Kadın Yöneticilerin Dişilik Erillik Değerleri İle İletişimde Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair İnançları Arasındaki İlişki Ve Bir Uygulama - 2013
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kadın Yöneticilerde Dişilik Erillik Değerleri İle Cinsiyet Kaynaklı Sorunların Çözümüne İlişkin İnançları Arasındaki İlişki Üniversitelerde Görev Yapan Kadın Yöneticiler İle İlgili Bir Araştırma - 2013
2- Örgütsel İletişim İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İmalatçı Kobi lerde Bir Araştırma - 2011
3- Örgütsel Sessizliğin Duygusal Tükenmişliğe Etkisi - 2011
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kırsal Turizmde Girişimcilerin Yaşamış Oldukları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının Tükenmişliğe Olan Etkisi Muğla İli Örneği - 2016
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı