Tr
Dr. Öğr. Üyesi
FATİH ORHAN
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- İslam Hukuku ve Türk Hukukunda Siyasi Suç Kavramı - 2018
2- Nehyin Muktezası: Yasaklanan Fiilin Hükmü ve Hukuki Sonuç Doğurması - 2017
3- 14 Numaralı Adana Şer’iye Sicili Defterindeki Ceza Hukuku ile İlgili Hükümlerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - 2016
4- İSLAM HUKUKU AÇISINDAN MANEVÎ HAK KAVRAMI TELİF HAKKI ÖZELİNDE - 2016
5- CİHADIN MAHİYETİ VE TEBLİĞ METODU OLARAK KULLANILMASI - 2015
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- İmam Serahsî’nin Hanefî Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü - 2019
2- Fıkıh Usûlünde Mürâât-ı Hilâf ve Hüccet Değeri - 2018
3- Serahsî’ye Göre Naslardan Hüküm Çıkarma Ameliyesinde Meskûtun Anha Dair Yapılan İctihad Hataları - 2017
4- Cihad Kavramı Üzerinden İslâm a Sürülmek İstenen Leke Terör - 2014
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı