Tr
Doç.Dr
FATİH ORHAN
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Sosyal Bilimler/İlahiyat/ Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İmam Serahsi’nin Hanefi Haber Teorisinin Oluşumundaki Rolü - 2018
2- Şer‘î Hükümlerin Değişimi ve “Mevrid-i Nasta İctihada Mesağ Yoktur” Kaidesi Muktezasınca Bu Değişimin Sınırı - 2018
3- İslam Hukuku Açısından Resim Yapmanın Hükmü ve Türk Osmanlı Sanatının Oluşumundaki Etkisi - 2016
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- HUKUKİ İŞLEMLERDE İKRAHIN ETKİSİ - 2019
2- Naslardan Hüküm İstibantı Sürecinde Arap Dilinin Tesiri - 2018
3- Abdullah b. Mes’ud’un Muamelat Konularındaki İctihat Yöntemi ve Rey Ekolü - 2018
4- Mükellefin Fiillerine İlişkin Yasakların Fıkhî Hükmünü Belirlemede Arap Dilinin Tesiri (Nehyin Muktezası) - 2017
5- Müziğe Farklı Yönlerden Yaklaşan Gazzâlî’xxnin Müziğe Dair Fıkhi Tespitleri - 2017
6- Naslardan Hüküm Çıkarma Ameliyesinde Meskûtun Anha Dair Yapılan Içtihad Hataları (Serahsî Özelinde) - 2017
7- İnanma/ma Özgürlüğü - 2017
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı