Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Enis Karaarslan
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Ağ Güvenliği (Network Security)
  • Ağ Sistemleri (Network), Ağ Farkındalığı (Network awareness)
  • Ağ ve Güvenlik Simulasyonu (Network and Security Simulation)
  • Blokzinciri
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Web Application Attack Detection and Forensics: ASurvey - 2018
2- Blockchain Based Secure Communication Application Proposal: Cryptouch - 2018
3- Blockchain Based Secure Communication Application Proposal: Cryptouch - 2018
4- Blokzinciri ve Fırsatlar - 2018
5- Siber Güvenlik için Blokzinciri Kullanımı - 2018
6- Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri (Blockchain Based Cyber Security Systems) - 2017
7- An augmented reality application for smart campus urbanization: MSKU campus prototype - 2017
8- Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zekâ Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme - 2016
9- Bilgisayar Ağları Eğitiminde Fiziksel Ağ ve Emülasyon Uygulamaları üzerine Katılımcı Görüşleri: MSKÜ Deneyimi - 2016
10- Event Information Based Location Name Analysis in the Twitter Data: A Preliminary Study - 2016
11- Linguistic Studies on Tweets Gathered from Muğla Region: A Preliminary Study - 2016
12- Research Data Management System Proposal Having Confidentiality and Privacy - 2015
13- Privacy and Security of Electronic Medical Records: a Case Study in CryptDB - 2015
14- SDN Architecture Fundamentals & DOS Prevention Basics: A Case Study With Openflow - 2015
15- Recreating a Large-scale BGP Incident in a Realistic Environment - 2013
16- Enterprise Wide Web Security Infrastructure - 2007
17- Does Network Awareness Make a Difference in the Intrusion Detection of Web Attacks? - 2006
18- Enterprise Wide Web Application Security: An Introduction - 2004
19- Primality Testing Techniques and The Importance of Prime Numbers in Security Protocols - 2002
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ağ ve Güvenlik Eğitiminde Bir Ağ Laboratuvar Yönetim Sistemi Önerisi (A Network Lab Management System Proposal For Network And Security Education) - 2017
2- Uygulama Tabanlı Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Eğitimi: MSKÜ Deneyimi - 2017
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- A Web Technology Based Smart Emergency Room System Recommendation: SmartER - 2017
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Akıllı Telefonlarda Gizlilik ve Mahremiyet: Durum Saptaması ve Öneriler - 2016
2- Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Şehircilikte Kullanılması: İnceleme ve Ön Ürün - 2016
3- Kurumsal Yazılım Telefonu Prototipi Geliştirme Süreci: İnceleme ve Ön Ürün - 2015
4- GNS3 Tabanlı Ağ Emülasyonlarının Bilgisayar Ağları Eğitiminde Kullanımı - 2015
5- Elektronik Sağlık Kayıtlarının Gizlilik ve Mahremiyeti - 2015
6- Elektronik Sağlık Kayıtlarının Şifrelenerek Saklanma Yöntemlerinin İncelenmesi - 2015
7- Üniversite için Android Tabanlı Mobil Uygulaması ve Geliştirme Sürecinde Öğrenilenler - 2014
8- Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Durum İncelemesi - 2014
9- Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Yaklaşımlar - 2013
10- IPv6'da Multicast Haberleşmenin Kritiği - 2011
11- Vatandaşlık Numarası Bazlı E-devlet Sistemlerinde Kişisel Veri Mahremiyeti Durum Saptaması - 2010
12- Kampüs Ağlarında Etkin Bant Genişliği Yönetimi Önerileri - 2010
13- Kurumsal Web Güvenliği Yapısı - 2008
14- Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlarla Mücadele Yöntemleri - 2008
15- Kampüs Ağ Yönetimi - 2006
16- Sivil Toplum İletişim Platformu - http://www.siviltoplum.org.tr - 2005
17- Internet Üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması - 2003
18- Ağ Güvenlik Duvarı Çözümü Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - 2003
19- Meslek Yüksek Okullarında Bilgi Güvenliği Eğitimi - 2003
20- Network Cihazlarının ve Sistemlerinin Güvenliği - 2002
21- Rastsal Sayı Üreteçleri ve FIPS140-2 ve ENT İstatistiksel Rastsallık Testleri - 2000
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- Madencilik Bölgesindeki Çine Dağları İçin Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Jeoturizm Uygulaması, (Augmented Reality Based Geotourism Application for the Çine Mountains in Mining Area) - 2017
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı