Tr
Araş.Gör
Elif Iliman Püsküllüoğlu
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Supervisor Selection, Assignment and Training Processes in the Turkish Education System - 2019
2- Türk Milli Eğitim Sisteminde İç Denetim Sorunsalı - 2019
3- Phenomenological Analysis of Teachers’ Organizational Deviance Experiences in a Rural Primary School in Turkey - 2018
4- Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki - 2018
5- Yükseköğretim Modelleri ve Türkiye Yükseköğretim Modelinin Değerlendirilmesi - 2018
6- Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - 2018
7- Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - 2017
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - 2017
2- Örgütsel Muhalafet Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - 2017
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı