Tr
Doç.Dr
Sümmani EKİCİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
  • Spor Yönetimi ve Organizasyon
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- The Relationship Between Organizational Culture and Innovative Work Behavior for Sports Services Tourism Enterprises - 2016
2- Investigation of Applicability of the Sports Life Coaching on the Mentally Retarded Individuals - 2016
3- Does Self Confidence Link to Motivation A Study in Field Hockey Athletes - 2015
4- Does multiple intelligences predict leadership behaviors of physical education and sport students in Turkey - 2012
5- Burnout levels of sport managers in provincial organizations of Turkish Youth and Sport General Directorate - 2011
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- INVESTIGATION OF SPATIAL VISUALIZATION AND SPATIALANXIETY OF FACULTY OF SPORT SCIENCES AND PRIMARYSCHOOL TEACHERS STUDENTS OF FACULTY OF EDUCATION - 2018
2- Investigation of Cardio Exercise Effects on Body Perception and Life Satisfaction in Relation with Some Parameters - 2018
3- THE INVESTIGATION OF SUBJECTIVE HAPPINESS AND VOLUNTARY MOTIVATIONS OF PEOPLE WHO PARTICIPATED TO YOUTH CAMP LEADERSHIP EDUCATION - 2018
4- Spor eğitimi verenyükseköğretimkurumlarındaki öğretimelemanlarının örgütselsinizm algıları ile örgütselbağlılıklarının araştırılması - 2017
5- THE INVESTIGATION OF SUBMISSIVE BEHAVIORS AND SELF-RELIANCE LEVELS OF MOUNTAINEERS - 2017
6- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Örgütlerinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi - 2017
7- Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm Algıları ile Örgütsel Bağlılıklarının Araştırılması - 2017
8- AN ANALYSIS OF PSYCHOLGICAL OUTCOMES OF THE PARENTS OF THE CHILDREN ATTENDING THE SUMMER SPORTS SCHOOL AT ATATÜRK UNIVERSITY - 2016
9- KAMU PERSONELİNİN TWITTER KULLANIMININ KURUMSAL İMAJA ETKİSİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - 2016
10- Analysis on Basic Psychological Needs of the Students Studying in Higher Education İnstitutions Offering Sports Education - 2016
11- Social İntegration of the İndividuals According to some variables who participated in Youth Camps of Ministry of Youth and Sports - 2016
12- Does Self-Confidence Link to Motivation? A Study in Field Hockey Athletes - 2015
13- Spor Organizasyonları Düzenleyen İl Temsilcilerinin Karşılaştıkları Problemlerin Araştırlması - 2014
14- Research on Customer Satisfactıon in Enterprises Providing Water Sports Service - 2013
15- Examining identification levels of sports spectators in terms of various demographic characteristics - 2013
16- Ege Bölgesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Araştırılması - 2012
17- Multiple intelligence levels of physical education and sports school students - 2011
18- Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi - 2011
19- Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu Spora Yönelme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma - 2011
20- The Effect Of Positive And Negative Mood On Motivation To Succeed Of Elite Athletes - 2011
21- Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi - 2011
22- The Effect Of Positive And Negative Mood On Motivation To Succeed Of Elite Athletes - 2011
23- Physıcal Educatıon And Sport Teacher Candıdates Attıtudes Towards Educatıonal Technologıes - 2011
24- Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu Spora Yönelme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma - 2011
25- Multiple intelligence levels of physical education and sports school students - 2011
26- Ortaöğretim kurumlarındaki Yöneticilerin ve Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Bakış Açılarının İncelenmesi - 2009
27- Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - 2009
28- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma - 2009
29- Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - 2009
30- Ortaöğretim kurumlarındaki Yöneticilerin ve Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Bakış Açılarının İncelenmesi - 2009
31- He Investigatıon Of Sport And Health In Elderly - 2007
32- Antique Sports Places in Anatolia 10(3), 175-186, 2005. - 2005
33- Engelli Çocuklarda Bütünleşme Kamp ve Kamp Personelinin Önemi - 2005
34- Antique Sports Places in Anatolia - 2005
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGININ ERTELEME DAVRANIŞLARINAETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - 2018
2- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRENÖĞRENCİLERİ SPORA TEŞVİK EDEN UNSURLARIN İNCELENMESİ - 2017
3- SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE MUTLULUK VE SOSYLALLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ1 - 2017
4- Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Araştırılması - 2013
5- Alt Sosyo Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin Çocuklarına Spor Yaptırma Düşüncelerinin İncelenmesi Muğla Örneği - 2012
6- Ege Bölgesindeki Gençlik Ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Araştırılması - 2012
7- Analysis of Leaderhip Behaviors of Candidates For Step Aerobic Coaching Within The Scope of Sports For Everybody - 2012
8- Sosyal Spor Pazarlaması - 2012
9- Emniyet Müdürlüğü Personelinin Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıklarının Araştırılması - 2010
10- Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması 25(2),145-156, 2005, Ankara. - 2005
11- Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması - 2005
12- Yükseköğretim Gençliğinin Boş zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Turizme Katılımları Üzerine Bir Araştırma - 2002
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı