Tr
Doç.Dr
Sümmani EKİCİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
  • Spor Yönetimi ve Organizasyon
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- Investigation of Applicability of the Sport Life Coaching on the Mentally Retarded Individuals - 2016
2- Does multiple intelligences predict leadership behaviors of physical education and sport students in Turkey - 2012
3- Burnout levels of sport managers in provincial organizations of Turkish Youth and Sport General Directorate, Vol.5 (15), pp. 7162-7164, August, 2011. - 2011
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- INVESTIGATION OF SPATIAL VISUALIZATION AND SPATIALANXIETY OF FACULTY OF SPORT SCIENCES AND PRIMARYSCHOOL TEACHERS STUDENTS OF FACULTY OF EDUCATION - 2018
2- Spor eğitimi verenyükseköğretimkurumlarındaki öğretimelemanlarının örgütselsinizm algıları ile örgütselbağlılıklarının araştırılması - 2017
3- THE INVESTIGATION OF SUBMISSIVE BEHAVIORS AND SELF-RELIANCE LEVELS OF MOUNTAINEERS - 2017
4- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Örgütlerinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi - 2017
5- The Relationship between Organizational Culture and Innovative Work Behavior for Sports Services in Tourism Enterprises - 2016
6- Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi - 2016
7- Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına Katılan Bireylerin Sosyal Uyumlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması - 2016
8- AN ANALYSIS OF PSYCHOLGICAL OUTCOMES OF THE PARENTS OF THE CHILDREN ATTENDING THE SUMMER SPORTS SCHOOL AT ATATÜRK UNIVERSITY - 2016
9- KAMU PERSONELİNİN TWITTER KULLANIMININ KURUMSAL İMAJA ETKİSİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - 2016
10- Analysis on Basic Psychological Needs of the Students Studying in Higher Education İnstitutions Offering Sports Education - 2016
11- Does Self-Confidence Link to Motivation? A Study in Field Hockey Athletes - 2015
12- Examining identification levels of sports spectators in terms of various demographic characteristics. - 2013
13- RESEARCH ON CUSTOMER SATISFACTION IN ENTERPRISES PROVIDING WATER SPORTS SERVICE - 2013
14- Analysis of Leaderhip Behaviors of Candidates For Step-Aerobic Coaching Within The Scope of Sports For Everybody - 2012
15- Ege Bölgesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Araştırılması - 2012
16- Multiple intelligence levels of physical education and sports school students - 2011
17- Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi - 2011
18- Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu Spora Yönelme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma - 2011
19- Physıcal Educatıon And Sport Teacher Candıdates’ Attıtudes Towards Educatıonal Technologıes - 2011
20- The Effect Of Positive And Negative Mood On Motivation To Succeed Of Elite Athletes - 2011
21- Emniyet Müdürlüğü Personelinin Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıklarının Araştırılması - 2010
22- Ortaöğretim kurumlarındaki Yöneticilerin ve Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Bakış Açılarının İncelenmesi - 2009
23- Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - 2009
24- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma - 2009
25- He Investigation of Sport And Health In Elderly - 2007
26- Antique Sports Places in Anatolia 10(3), 175-186, 2005. - 2005
27- Engelli Çocuklarda Bütünleşme: Kamp ve Kamp Personelinin Önemi - 2005
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGININ ERTELEME DAVRANIŞLARINAETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - 2018
2- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRENÖĞRENCİLERİ SPORA TEŞVİK EDEN UNSURLARIN İNCELENMESİ - 2017
3- SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE MUTLULUK VE SOSYLALLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ1 - 2017
4- SPOR ORGANİZASYONLARI DÜZENLEYEN İL TEMSİLCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN ARAŞTIRILMASI - 2014
5- Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Araştırılması - 2013
6- Ege Bölgesindeki Gençlik Ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Araştırılması - 2012
7- Alt Sosyo-Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin - 2012
8- Sosyal Spor Pazarlaması - 2008
9- Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması 25(2),145-156, 2005, Ankara. - 2005
10- Yüksek Öğretim Gençliğinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Turizme Katılımları Üzerine Bir Araştırma - 2002
11- Bir Eylem Türü olarak Sporun Eylem Felsefesi Çerçevesinde Sorgulanımı ve Sporun Müesseseleştirilmesi Sürecinde Yönetim Olgusunun Açılımı - 2001
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı