Tr
Doç.Dr
Sümmani EKİCİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
  • Spor Yönetimi ve Organizasyon
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- EĞİTİM FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE UZAMSAL KAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI - 2018
2- SKECHERS-GO RUN 2 SPOR AYAKKABISI REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ - 2018
3- TÜRK HAVA YOLLARI (A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI) REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ - 2018
4- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGI - ERTELEME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - 2018
5- Futbol Taraftarlarının Motivasyon Faktörlerinin Araştırılması: Muğla İli Özelinde Galatasaray Spor Kulübü Örneği - 2017
6- Basketbol hakemlerinin Sürekli kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2017
7- Investigate The Effects Of 8 Weeks Physical Activity Programs On Some Physical Fitness Parameters Of 65 85 Ages Who Living In Residant Care Facilities - 2005
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ - 2018
2- Futbol Taraftarlarının Kulüp İmajı Algısı - 2018
3- Basketbol Sporcularının Sportmenli·k Yöneli·mleri·ni·n Farklı Deği·şkenlere Göre İ·ncelenmesi - 2018
4- Futbol Hakemlerinin Öz Güven Düzeylerinin incelenmesi - 2017
5- Sporun Üniversite Öğrencilerinde Mutluluk Düzeyine Etkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - 2016
6- The effect of sports on university students levels hoppiness and socialization - 2016
7- Comparison for Foreigns and Natives According to the Recreational Activity in Touristic Places - 2007
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- An Investigation of the Entrepreneurial Orientation on the Marketing Capability An Application Offering Sports Services in the Tourism Business - 2014
2- Takım Birlikteliği ve Hedef Yönelimi Arasındaki İlişki Plaj Hentbolcuları Üzerine Bir Araştırma - 2013
3- The Relationship of Market Orientation Learning Orientation A Study in Sports Tourism - 2013
4- The Relationship between Organizational Culture and Innovative Work Behavior in Tourism Corporations Which Market Sports Services - 2013
5- The Relationship of Learning Orientation and Marketing Capability - 2013
6- Su sporları Hizmeti Sunan İşletmelerde Kadın Müşterilerin Memnuniyetinin Araştırılması - 2012
7- Taraftarların Özdeşleşme Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi - 2012
8- An Investıgatıon of Organızatıonal Conflict Management Strategies According To Some Demographic Characteristics An Example of Provincial Directorates of Youth And Sports In Turkey - 2012
9- Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Çalışanların Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi - 2011
10- Herkes İçin Spor Kapsamında Step Aerobik Antrenörlüğüne Aday Bireylerin Liderlik Davranışlarının Anlayış Gösterme Boyutu Bakımından İncelenmesi - 2011
11- Okul Sporları Türkiye Final Müsabakalarına Katılan Sporcuların Müsabaka Sırasındaki Empatilerinin Araştırılması - 2010
12- Üniversite Öğrencilerinin Vizyon Geliştirmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi - 2010
13- Alt Sosyo Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin Çocuklarına Spor Yaptırma Düşüncelerinin İncelenmesi Muğla örneği - 2009
14- Lise ve Dengi Okullarda Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Araştırılması - 2009
15- Spor Federasyonlarında Çalışan Yönetici ve Personelin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi - 2009
16- Muğla Ünivesitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi - 2009
17- Sağlıklı Yaşam ve Fitness Merkezleri Üyelerinin müşteri Tatmin Düzeyleri - 2009
18- Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu spora Yönelme Nedenleri Üzerine Etkileri Üzerine bir Araştırma - 2008
19- Süper Ve 1 Amatör Kümelerde Futbol Oynayan Futbolcuların Sosyo Ekonomik Düzeylerinin Karsılaştırılması - 2008
20- Marmaris teki Seyahat Acentelerinin Müşterilerine Sundukları Rekreasyonel Sportif Animasyon Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - 2006
21- 11 14 yaş Grubu erkek öğrencilerin serbest zamanlarında yaptıkları basketbol aktivitesinin kişilik benlik yapıları üzerine etkisi - 2006
22- Yerel Yönetimlerde Belediyelerde Rekreasyonun Yeri ve Belediyelerin Rekreasyon Faaliyetlerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi - 2006
23- The Effect of 8 Weeks Pilates Exercise on Balance and Flexibility in 40 65 Ages Women - 2005
24- Muğla üniversitesi ile Adnan Menderes Üniversitesindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Yapıyı Kurma Boyutu Yönünden Karşılaştırılması - 2005
25- Muğla İli Kamu ve Özel Spor tesislerinin durumu ve Sportif Verimlilik Düzeyinin Araştırılması - 2005
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından Beklentileri Ege Bölgesi Örneği - 2003
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- 2010 DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASININ SPOR TURİZMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - 2015
2- The Effects Of Recreational Activities On Physical Development Of Mental Disabilities - 2006
3- The Investigation Of Sport Habits And Health In Elderly - 2006
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı