Tr
Doç.Dr
Sümmani EKİCİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
  • Spor Yönetimi ve Organizasyon
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- EĞİTİM FAKÜLTESİ VE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME VE UZAMSAL KAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI - 2018
2- SKECHERS-GO RUN 2 SPOR AYAKKABISI REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ - 2018
3- TÜRK HAVA YOLLARI (A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI) REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ - 2018
4- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGI - ERTELEME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI - 2018
5- Futbol Taraftarlarının Motivasyon Faktörlerinin Araştırılması: Muğla İli Özelinde Galatasaray Spor Kulübü Örneği - 2017
6- Basketbol hakemlerinin Sürekli kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2017
7- The effect of sports on university students’ levels of happiness and socialization “ - 2016
8- Sporun üniversite öğrencilerinde mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi - 2016
9- 2010 DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASININ SPOR TURİZMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ - 2015
10- Takım Birlikteliği ve Hedef Yönelimi Arasındaki İlişki: Plaj Hentbolcuları Üzerine Bir Araştırma - 2013
11- Takım Birlikteliği ve Hedef Yönelimi Arasındaki İlişki: Plaj Hentbolcuları Üzerine Bir Araştırma - 2013
12- Taraftarların Özdeşleşme Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından İncelenmes - 2012
13- Su sporları Hizmeti Sunan İşletmelerde Kadın Müşterilerin Memnuniyetinin Araştırılması - 2012
14- Okul Sporları Türkiye Final Müsabakalarına Katılan Sporcuların Müsabaka Sırasındaki Empatilerinin Araştırılması - 2011
15- Herkes İçin Spor Kapsamında Step-Aerobik Antrenörlüğüne Aday Bireylerin Liderlik Davranışlarının (Anlayış Gösterme Boyutu) Bakımından İncelenmesi - 2011
16- Physical Education and Sport Teacher Candidates Attitudes Towards Educational Technologies - 2011
17- Investigation of Vision Developping Attitudes of University Students - 2010
18- Alt Sosyo- Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin Çocuklarına Spor Yaptırma Düşüncelerinin İncelenmesi (Muğla örneği) - 2009
19- Muğla Ünivesitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi - 2009
20- Lise ve Dengi Okullarda Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Araştırılması - 2009
21- Süper Ve 1. Amatör Kümelerde Futbol Oynayan Futbolcuların Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Karsılaştırılması - 2008
22- Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu spora Yönelme Nedenleri Üzerine Etkileri Üzerine bir Araştırma - 2008
23- Comparison for Foreigns and Natives According to the Recreational Activity in Touristic Places - 2007
24- Marmaris’teki Seyahat Acentelerinin Müşterilerine Sundukları Rekreasyonel Sportif Animasyon Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - 2006
25- Yerel Yönetimlerde (Belediyelerde) Rekreasyonun Yeri ve Belediyelerin Rekreasyon Faaliyetlerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi - 2006
26- Muğla üniversitesi ile Adnan Menderes Üniversitesindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Yapıyı Kurma Boyutu Yönünden Karşılaştırılması - 2006
27- The Effects of Recreational Activites on Physical Development of Mental Disabilities - 2006
28- 11-14 Yaş Grubu Erkek Öğrencilerin Serbest Zamanlarında Yaptıkları Basketbol Aktivitesinin Kişilik (Benlik) Yapıları Üzerine Etkisi - 2006
29- Investigate The Effects Of 8 Weeks Physical Activity Programs On Some Physical Fitness Parameters Of 65-85 Ages Who Living In Residant Care Facilities - 2005
30- The Investigation Of Sport Habits And Health In Elderly - 2005
31- The EffectS of 8 Weeks Pilates Exercise on Balance and Flexibility in 40-45 Ages Women - 2005
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ - 2018
2- Futbol Taraftarlarının Kulüp İmajı Algısı - 2018
3- Basketbol Sporcularının Sportmenli·k Yöneli·mleri·ni·n Farklı Deği·şkenlere Göre İ·ncelenmesi - 2018
4- Futbol Hakemlerinin Öz Güven Düzeylerinin incelenmesi - 2017
5- An Investigation of the Entrepreneurial Orientation on the Marketing Capability: An Application Offering Sports Services in the Tourism Business - 2014
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri
1- The Relationship of Learning Orientation and Marketing Capability - 2013
2- The Relationship between Organizational Culture and Innovative Work Behavior in Tourism Corporations Which Market Sports Services - 2013
3- The Relationship of Market Orientation Learning Orientation: A Study in Sports Tourism - 2013
4- Investıgatıon of Organızatıonal Conflıct Management Strategıes Accordıng To Some Demographıc Characterıstıcs (An Example of Provıncıal Dırectorates of Youth And Sports In Turkey - 2012
5- Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Çalışanların Motivasyon Düzeylerinin İncelenmes - 2011
6- Sağlıklı Yaşam ve Fitness Merkezleri Üyelerinin(müşteri) Tatmin Düzeyleri - 2009
7- Spor Federasyonlarında Çalışan Yönetici ve Personelin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi - 2009
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı