Tr
Dr. Öğr. Üyesi
Gökçen Ertuğrul
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Kültür Sosyolojisi
  • Nitel Araştırma
  • Sosyal Teori
Duyurular
Çeviriler
Alanında kitap çevirisi
1- Madun Konuşabilir mi? - 2016
 
Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri
1- Bourdieu’nün Sınıf Analizinin Esasları, Sınıf Analizine Yaklaşımlar (içinde) - 2014
2- Adorno, W. Theodor, “Sosyoloji ve Amprik Araştırma”, méthodos: kuram ve yöntem kenarından (içinde) - 2009
3- Toplumsal Tabakalaşma Çalışmalarında Kadınlar, méthodos: kuram ve yöntem kenarından (içinde) - 2009
4- Feminizmin Öznesi Olarak ‘Kadınlar, FelsefeLogos - 2001
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı