Tr
Araş.Gör
Doğan Çaprak
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Makaleler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Otel Çalışanlarının Farklı Yönetim Seviyelerine İlişkin Güven Duygularının Sadakat Üzerine Etkisi: Fethiye Örneği - 2020
2- Turizm İşletmeciliği Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin KültürlerarasıDuyarlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma - 2020
3- Örgüt İçi İletişimde Finansal Verilerin Kullanımlarının Belirlenmesi: Otel İşletmeleri Örneği - 2019
4- Sakin Şehir ve Kırsal Turizm: Eğirdir İlçesi’nde Bir Araştırma - 2019
5- FETHİYE DESTİNASYONUNA GELEN TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS DESTİNASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ: KAYAKÖY ÖRNEĞİ - 2017
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı