Tr
Araş.Gör
CEMİLE ÇELEBİ
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Stomanın kadın cinsel yaşamına etkisi - 2018
2- DETERMINATION OF THE INFORMATION REQUIREMENTS IN THE DISCHARGE STAGE OF DAY SURGERY PATIENTS’ - 2018
3- Ameliyathane hemşirelerini etkileyen psikolojik risk faktörlerinin belirlenmesi - 2017
4- Transplantasyon hemşiresinin profesyonel özellikleri - 2017
5- Cerrahi kliniği hemşirelerinin etik liderlik davranış düzeylerinin belirlenmesi - 2017
6- Cerrahi hemşirelerinin kişisel değerleri ile etik duyarlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi - 2017
7- Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseriİle İlgili Risk, Tutum ve İnançlarının Belirlenmesi” - 2017
8- Gençlerde sigara bağımlılığının artış nedenleri ve önleme - 2017
9- Hemşirelik öğrencilerinin klinik öğrenim çevresi ile ilgili görüşleri - 2017
10- Ameliyathane Hemşirelerini Etkileyen Psikolojik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi - 2017
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. - 2007
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı