Tr
En
Araş.Gör.Dr
Cansu ÇAKA
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Farklı İnfografik Tasarımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2019
2- Farklı İnfografik Tasarımlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında Etkililiğinin İncelenmesi - 2017
3- Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İnfografik Tasarım Sürecine Yansımaları - 2017
4- Bilgi İşlemsel Düşünme ve Eğitime Yansımaları - 2016
5- Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojileri ve Türkiye de Kullanımı - 2016
6- Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2015
7- Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bulunuşluk Göstergelerinin Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Belirlenmesi - 2015
8- Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E öğrenme Stilleri ile E öğrenmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2015
9- Ters yüz Sınıf Modeli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma - 2014
10- Meb Tarafından Geliştirilen 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Z kitap Örneğinin Gestalt Algı Kuramı Bağlamında İncelenmesi - 2014
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı