Tr
En
Araş.Gör.Dr
Cansu ÇAKA
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Use of Digital Books in Education of Individuals with Special Needs - 2021
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum ve Algıları - 2021
2- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmen Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri - 2020
3- Öğretmen Adaylarının Bilişim Etiğine İlişkin Etik İkilem Senaryolarının İncelenmesi - 2020
4- Uzaktan Eğitimde Kullanılan Sunum Teknolojilerine Genel Bir Bakış - 2020
5- Farklı İnfografik Tasarımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2019
6- Farklı İnfografik Tasarımlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında Etkililiğinin İncelenmesi - 2017
7- Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İnfografik Tasarım Sürecine Yansımaları - 2017
8- Bilgi İşlemsel Düşünme ve Eğitime Yansımaları - 2016
9- Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojileri ve Türkiye de Kullanımı - 2016
10- Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2015
11- Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bulunuşluk Göstergelerinin Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Belirlenmesi - 2015
12- Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E öğrenme Stilleri ile E öğrenmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - 2015
13- Ters yüz Sınıf Modeli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma - 2014
14- Meb Tarafından Geliştirilen 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Z kitap Örneğinin Gestalt Algı Kuramı Bağlamında İncelenmesi - 2014
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı