Tr
Prof.Dr
Burak Beyhan
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Kent ve Planlama Tarihi
  • Planlamada Çözümleme Yöntemleri
Duyurular
Tez Yönetimi
Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1- Organize Sanayi Bölgeleri Çerçevesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Mekansal ve Kurumsal Örgütlenmesi ve İleriye Yönelik Çıkarımlar: Osmaniye İli Yer Fıstığı ve Zeytincilik Sanayi Örneği - Mustafa Ersin-Öner - Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
2- Kültür Eksenli Kentsel Gelişim ve Kültürel Planlama Yaklaşımı: Planlamaya Yönelik Çıkarımlar - Servet-Karaca - Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı