Tr
Prof.Dr
Burak Beyhan
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Kent ve Planlama Tarihi
  • Planlamada Çözümleme Yöntemleri
Duyurular
Makaleler
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- PolyMorph-2D: An open-source GIS plug-in for morphometric analysis of vector-based 2D polygon features - 2021
2- An algorithm for maximum inscribed circle based on Voronoi diagrams and geometrical properties - 2020
3- Evolution of Turkish movie cluster: A social network analysis perspective - 2020
4- The Delimitation of Planning Regions on the Basis of Functional Regions: An Algorithm and Its Implementation in Turkey - 2019
5- Evolution and Political Instrumentalization of Adjacent Area Regulation in Turkey As a Primitive Form of Annexation Practice (Türkiye’de Mücavir Alan Düzenlemesinin İlkel Bir Katma Biçimi Olarak Evrimi ve Politik Araçsallaştırılması) - 2015
6- Planning as a Tool for Modernization in Turkey: The Case of Hermann Jansen's Plan for Mersin (Türkiye de Bir Modernleşme Aracı Olarak Planlama: Hermann Jansen'in Mersin Planı Örneği) - 2012
 
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1- The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: The Case of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey - 2017
2- Rural Constituents of the Urbanization Process in the Mediterranean Region: Erdemli after 70 Years - 2015
3- Urban Growth and Sprawl of Mersin City, Turkey: Change Analysis Based on Earth Observation and Socio Economic Data (Mersin Şehrinin Kentsel Büyümesi ve Saçaklanması: Dünya Gözlem Verisine ve Toplumsal İktisadi Verilere Dayalı Değişim Çözümlemesi) - 2012
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1- Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Atık Toplama Araçlarının Rotalarının Belirlenmesi (Determination of the Routes of Waste Collection Vehicles Using Geographic Information Systems) - 2018
2- The Tools of Metropolitan Unity in Turkey: A Holistic and Historical Elaboration - 2014
3- European Integration: An Examination in Terms of Trade Performances (Avrupa Bütünleşmesi: Ticari Başarım Açısından Bir İrdeleme) - 2012
4- Inter Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara - 2011
5- Toplumsal Bilişsel Yakınlık ve İşgücü Hareketliliği: Hemşehrilik Bağları Üzerinden Bir İrdeleme (Social Cognitive Distance and Labor Mobility: An Examination Through the Fellowmen Relationships) - 2011
6- Kamu Yönetimi ve Bölgesel Planlamada Düzgüsel Bölgelerin Açmazları ve İşlevsel Bölgelerin Tanımlanmasında İzlenebilecek Yöntemler Üzerine (Problems of the Normative Regions in Public Administration and Regional Planning and the Methods of Delimitation of Functional Regions) - 2010
7- Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli bir Değerlendirme (Free and Open Source Desktop GIS Software Programs: A Comparative and Systematic Evaluation) - 2010
8- Kuramlar ve Dünya Tecrübesi Bağlamında Türkiyenin Yüsek Teknoloji Bölgecikleri Oluşturma Çabası (High tech industrial districts constitution efforts of Turkey within the context of theories and relevant world experience) - 2001
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı