Tr
Prof.Dr
Burak Beyhan
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Kent ve Planlama Tarihi
  • Planlamada Çözümleme Yöntemleri
Duyurular
Diğer Etkinlikler
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak
1- KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu - Neoliberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları - Türkiye -
 
Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak
1- The 3rd Regional Development and Governance Symposium - Türkiye -
2- The 3rd Mersin in History Colloquium: Mersin, the Mediterranean World, and the Twentieth Century - Intersecting Trajectories - Türkiye -
3- The 5th Conference on Applications of Social Network Analysis, ASNA - İsviçre -
 
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak
1- 2. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu - Türkiye -
2- 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi - Türkiye -
3- 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi - Türkiye -
4- KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi, Karaman Odak Grup Toplantısı - Türkiye -
5- Tübitak Araştirma Projesi (113k632) Değerlendirme Çalıştayı - Türkiye -
6- 15. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi - Türkiye -
7- Fen Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON7) - Türkiye -
8- KBAM 5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu - Toplumsal Çeşitlilik: Yeni Söylem, Politikalar, Mekânsal Planlama ve Uygulamalar - Türkiye -
9- 14. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi - Yükselen Ekonomiler ve Bölgesel Politikalar: Türkiye Gündemi - Türkiye -
10- Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı - Türkiye -
11- Mersin Ulaşım Çalıştayı - Türkiye -
12- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üst Ölçek Mekansal Strateji Planlaması Çalıştayı - Türkiye -
13- KBAM 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu - Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları - Türkiye -
14- TMMOB Mersin Kent Sempozyumu - Türkiye -
 
Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
1- Würzburg Üniversitesi, Geographisches Kolloquium - Almanya -
2- Würzburg Üniversitesi, GIS Workshop - Almanya -
 
Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
1- Mersin Üniversitesi, Matematik Bölümü Seminerleri - Türkiye -
2- Sağlıklı Kent-Mutlu Kent Perspektifinden Mersin - Türkiye -
3- Yeni Büyükşehir Belediye Yasası - Türkiye -
4- 10. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları, Yerleşme Sistemi ve Ekonomik Coğrafya Özel İhtisas Komisyonu - Türkiye -
5- Mersin Üniversitesi, Matematik Bölümü Seminerleri - Türkiye -
6- Kentleşme Şûrasi 2009, Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkinma ve Rekabet Edebilir Kentler Komisyonu - Türkiye -
7- OSB Yöneticileri Eğitim Toplantısı: Kümelenme ve İnovasyon - Türkiye -
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı