Tr
Doç.Dr
BUĞRA HARMANDAR
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
Editörlük ve Hakemlikler
Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- Buerger Hastalığında Akut Ağrı Kontrolü için Periferik Sinir Bloğu: Vaka Serisi - 2018
2- Hiperbarik Oksijen Tedavisine Bağlı Ortaya Çıktığı Düşünülen Psikotik Bozukluk Olgusu - 2018
3- Ultrason Eşliğinde Meme Tru-cut Biyopsi Komplikasyonları ve Diğer Biyopsi Yöntemleri ile Karşılaştırılması - 2018
4- Is It True Refractory Epilepsy or Not? Follow up of Patients in Tertiary Epilepsy Unit - 2018
5- Erkek Sünneti - 2018
6- Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Direnç Durumunun Yıllar İçindeki Değişimi - 2018
7- Virjin Hastada Vajenden Doğmuş Endometriyal Polip: Bir Olgu Sunumu - 2018
8- Kalp Pili Lead Dislokasyonları Kompleksleri Üzerine Literatür İncelemesi: Üçüncü Basamak Bir Merkezin Sekiz Vakalık Deneyimi - 2018
9- Tek Merkezde Kırk Yaş Altı Kadınlarda Meme Biyopsi Sonuçları - 2018
10- Kolorektal Karsinomlardaki Histopatolojik Özellikler - 2018
11- The Isolated True Saccular Aneurysm of the Superficial Femoral Artery Presenting with Blue Toe Syndrome - 2018
12- Damar Çaplarının Hemodiyaliz için Oluşturulan Arteriovenöz Fistüllerin Olgunlaşma ve Açıklıkları Üzerine Etkileri - 2018
13- Senkron Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolisi Olan Mide Kanserli Hasta: Olgu Sunumu - 2018
14- Farklı Tiroid Patolojilerinin Ayrımında Nötrofil Lenfosit Oranının Prediktif Rolü - 2018
15- Duodenal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Superior Mezenterik Arter Sendromu - 2018
16- Tavşanlarda horizontal menisküs yırtık modellerinde primer ve kollegen skafold ile iyileşme - 2018
17- İntraperitoneal PEG-4000 uygulanmasının ince barsak anastomozuna etkileri. Deneysel çalışma. - 2018
18- Sağ akciğerde horizontal fissur yokluğu - 2018
19- RETROGRADINTRARENAL CERRAHİ DENEYİMİMİZ - 2018
20- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi - 2018
21- Sepsis Ve Septik Şok Tanısı İle Yoğun Bakım Ünitemize Yatan Olguların Taburculuk Sonrası 90 Günlük Mortalite Ve Tekrar Hastane Başvuru Oranları - 2018
22- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi - 2018
23- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi - 2018
24- İmperfore Hiymen - pubertal kızlarda nadir akut karın nedeni: vaka sunumu, tedavi ve literatür incelemesi. - 2017
25- Oligodendrogliom tanısı alan hastaların preoperatif klinik ve radyolojik sonuçlarının prognoza etkisi / The effects of preoperative clinical and radiological results on the prognosis in patients diagnosed with Oligodendroglioma - 2017
26- Gebelikte Hipertansif Hastalıklar - 2017
27- REKÜRRENT İNGUİNAL HERNİYİ TAKLİT EDEN SKROTAL KİTLE: NADİR BİR OLGU - 2017
28- Gerçek Femoral Arter Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi - 2017
29- Ortopedik İmplant Enfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteri Çeşitliliği ve Antibiyotik Duyarlılıkları - 2017
 
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- The Isolated True Saccular Aneurysm of the Superficial Femoral Artery Presenting with Blue Toe Syndrome - 2018
 
Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik
1- Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2019
2- Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2018
3- Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2017
4- Journal of Cardiothoracic Surgery - 2017
5- Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2016
6- Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2015
7- Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - 2014
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı