Tr
Araş.Gör
ASLI KAYA
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Müzik Eğitimi
  • Müzik Öğretim Yöntemleri
  • Yaratıcı Dans
  • Yaratıcı Düşünme
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sanatsal İlginin Öğretmenlik Mesleğine Etkilerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Buca Eğitim Fakültesi Örneği - 2019
2- Assessment of Creativity Supporting Learning Environment for Major Instrument Courses: A Case Study of Buca Faculty of Education, Department of Music Education - 2015
3- Oyun Dans ve Müzik Derisine İlişkin Yaratıcılığı Destekleyen Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme - 2014
4- Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersi Yaratıcılığı Destekleyen Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Süreci - 2014
5- İlköğretim (1-8. Sınıflar) Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Müzik Branş Öğretmenlerinin Görüşleri - 2011
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi - 2010
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı