Tr
En
Doç.Dr
Akın Taşcıkaraoğlu
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • Rüzgar enerjisi
  • Tahmin
  • Talep cevabı
  • Yenilenebilir enerji
Duyurular
Araştırma Projeleri
TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
1- Elektrikli Araçların Dağıtım Şebekesinde Akıllı Şarj Yönetimi İçin Sistem Operatörü Karar Verme Mekanizmasının Geliştirilmesi - -
2- Kısıtlı Veriye Sahip Bir Kent Içi Trafik Ağının Modellenmesi, Ağ Algılayıcılarının En Iyi Şekilde Konumlandırılması, Kısa Dönem Trafik Tahmini Ve Trafik Akım Kontrolü - -
3- Talep Cevabı Uygulamalarında Evsel Iklimlendirme Cihazlarının Kullanımı Için Hava Tahminlerine Dayanan Kullanıcı Konforu Odaklı Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi Ve Uygulanması - -
4- Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu Projesi DAGSİS - -
5- Binalarda Enerji Performansı Yazılımı Ulusal Hesaplama Metodolojisi nin İyileştirilmesi Projesi - -
6- Enerji Verimliliğini Arttırmak ve Karbon Emisyonunu Azaltmak Amacıyla Akıllı Şebeke Altyapısına Uygun Bir Akıllı Evin Geliştirilmesi - -
7- Rüzgar Santrallerinin Şebeke Entegrasyonunda Karşılaşılacak Güç Kalitesi Problemlerinin Belirlenmesi ve Bu Problemlerin Çözümü için Statik Var Kompanzatör Sistemini Kullanarak Bir Prototip Uygulamanın Gerçekleştirilmesi - -
 
Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük
1- Yenilenebilir Enerji Kaynağına Sahip Tüketiciler Için Paylaşımlı Enerji Depolama Sistemi Kullanımına Dayanan Bir Enerji Yönetimi Yaklaşımının Geliştirilmesi - -
 
Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)
1- Akıllı Evlerden Oluşan Mahalli Bir Bölgenin Talep Cevabı Stratejileri Ile Koordineli İşletimi - -
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı