Tr
Araş.Gör
Ahmet Vurgun
Yönetici Girişi
Uzmanlık Alan
  • TARİH EĞİTİMİ, TÜRK EĞİTİM TARİHİ, YEREL TARİH
Duyurular
Bildiriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Reşideddin Oğuznâmesinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması - 2019
2- Akdes Nimet Kurat’ın Tarih Eğitimi ve Öğretimi Anlayışı - 2013
 
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- II. Meşrutiyet Döneminde Avrupa’da Osmanlı Gençleri - 2019
2- Reşideddin Oğuznâmesinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması - 2019
3- Türküler ve Tarih Öğretimi - 2018
4- Unutulmuş Bir Müverrih: Dr. Tahsin Ünal ve Tarihçiliği - 2018
5- II. Abdülhamid Döneminde Zirai Anlayışın Eğitime Yansıması - 2018
6- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Eğitimde Tarihi Devamlılık - 2016
7- II Abdülhamid Döneminde İlköğretimde Ahlak Eğitimi ve Ahlak Ders Kitapları - 2016
8- Profesyonel Tarihçilerin Yerel Tarih Yazımına Bakış Açıları - 2014
9- Tarih Öğretmenliğini Tercih Ediş Sebepleri - 2014
10- Türk kültür Coğrafyasındaki Kişilerin (Bilim-Fikir-Düşünce-Aksiyon) Tarih Ders Kitaplarında Anlatımı - 2012
11- Akdes Nimet Kurat’ın Tarihçiliği - 2012
12- Makro Tarihten Mikro Tarihe: Tarih Öğretmenliği Öğrencileri Mikro Tarihi Nasıl Algılıyor? - 2012
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Beykoz’da Ziraat Eğitimi Veren Okullar - 2019
 
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- 20. Yüzyılın Başlarında Maarif Nezareti Penceresinden Mekteb-i Mülkiye’ye Bakış - 2019
2- Beykoz Ziraat Mektebi ve Orman Uygulama Mektebi - 2019
3- II. Abdülhamid ve Eğitim Politikaları - 2018
4- Türk Eğitim Tarihinde Kâzım Karabekir’in Yeri - 2016
5- Zaferin Liselileri - 2015
 
 
Öğrenciler mail kullanıcı adı ve şifresini girerek dosyalarını indirebilmektedir.

Kullanıcı adınız @mu.edu.tr  veya @posta.mu.edu.tr  uzantılı e-posta kullanıcı adınızdır. Şimdiye kadar e-şifrenizi (eduroam,proxy v.b. hizmetlerin şifreleri) almadıysanız, http://e-sifre.mu.edu.tr  ve http://sifre.mu.edu.tr adreslerinden yönergeleri takip ederek e-şifrenizi temin edebilirsiniz.
Öğrenci,Akademik,İdari Personel Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Bilgilendirme Mesajı
© Copyright 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı